Normal_gesprek__cursus__bijeenkomst__praten

Auris heeft samen met Kentalis, Viertaal en Vitus Zuid gesprekken gehad met ouders, (oud)leerlingen, vertegenwoordigers uit de dovengemeenschap en collega’s over de toekomst van het onderwijs aan doven en slechthorenden. In een besloten groep op Facebook kon er worden meegepraat over een totaal van negen stellingen. De hoofdvraag die daarbij werd gesteld is hoe het onderwijs aan dove en slechthorende leerlingen op reguliere scholen en scholen voor speciaal onderwijs in de toekomst het best vormgegeven kan worden. Dat meldt Auris.

Aan de discussie deden uiteindelijk circa 900 mensen mee. Zij discussieerden onder meer over de toegankelijkheid van de het onderwijs en de rol van de instellingen en passend onderwijs. Op zaterdag 18 november van dit jaar vond er ter afsluiting van die discussie en conferentie plaats in Lunteren. Daarbij is een aantal belangrijke kwesties ter sprake gekomen aan de hand van voorbeelden van diverse leerlingen. Uiteindelijk is er een programma van twaalf wensen samengesteld dat de uitkomst van de conferentie weergeeft.

De discussie op Facebook, de conferentie en een brief van de FOSS/ Fodok hebben er samen toe geleid dat de Simea-werkgroep een advies voor de bestuurders heeft opgesteld. Een aantal vertegenwoordigers van de ouders, dovengemeenschap en partners gaan hierover in gesprek. Wat er aan de bestuurders wordt voorgesteld, wordt aan het einde van januari 2018 bekendgemaakt.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids