Normal_taal__letters__alfabet_lezen

Onlangs is de website www.TOSinbeeld.nl gelanceerd. Deze website heeft tot doel om leraren, intern begeleiders, zorg- en taalcoördinatoren, remedial teachers en orthopedagogen te voorzien van handvatten voor het werken met leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Dit meldt TOSinbeeld.nl.

Een taalontwikkelingsstoornis (TOS) komt bij ongeveer 5 procent van de kinderen voor. Kinderen met TOS hebben hardnekkige problemen in de taalontwikkeling, zonder dat er sprake is van secundaire beperkingen, zoals gehoorproblemen, ernstige fysieke of emotionele problemen, cognitieve beperkingen of afwijkende omgevingsinvloeden. Bij kinderen met TOS wordt taal in de hersenen minder goed verwerkt, waardoor ze bijvoorbeeld moeite hebben met het onthouden en leren van woorden en zinnen. 
 
Afhankelijk van de aard en ernst van TOS gaan kinderen naar het speciaal (basis)onderwijs of naar het regulier onderwijs. Voor leraren is het een uitdaging om goed te kunnen inspelen op de vaardigheden en moeilijkheden van de leerling met TOS. Daarom is de website TOS in Beeld gelanceerd. TOS in beeld wil door middel van informatie, videobeelden en concrete materialen laten zien hoe leraren het beste kunnen omgaan met en kind met TOS. Ook zijn er suggesties voor (bij)scholing en verdere verdieping te vinden. 
De website is gebaseerd op vragen van leraren in het speciaal (basis)onderwijs en het regulier onderwijs.po en sbo over het bieden van passend onderwijs aan leerlingen met TOS en is daarom actueel en pragmatisch.
 
De website TOS in Beeld is de opbrengst van een project van het Expertisecentrum Nederlands, Koninklijke Auris Groep, Koninklijke Kentalis en de Radboud Universiteit, in samenwerking met tien schoolteams. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids