Normal_gebarentaal_doof_slechthorend_speciaal_onderwijs

De vier instellingen Kentalis, Auris, VierTal en Vitus Zuid, willen hun kennis en kunde gaan bundelen in een gezamenlijk expertisecentrum. De instellingen zijn (onder meer) gespecialiseerd in onderwijs aan dove en slechthorende leerlingen. Dit meldt Kentalis.

De eerste stappen in het vormgeven van het gezamenlijke expertisecentrum zijn al gezet. Zo is de ontwikkeling van een website gestart met informatie over de ambulante dienstverlening voor dove en slechthorende leerlingen. Ook is er een pilot opgezet met dove medewerkers als ambulante dienstverleners in in het reguliere onderwijs.

De instellingen voeren daarnaast gesprekken met een universiteit over onderzoek naar de onderwijsbehoeften dove en slechthorende leerlingen en leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis. Het onderzoek in de vorm van een literatuurstudie zal zich richten op de voor- en nadelen van gelijktijdig klassikaal lesgeven aan leerlingen met auditieve beperkingen of een taalontwikkelingsstoornis (TOS).

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids