Normal_logopedie_taal_tos_taalontwikkeling_speciaal_onderwijs

Op zaterdag 22 september 2018 is het Wereld TOS dag. TOS staat voor taalontwikkelingstoornis en is een veelvoorkomende, maar erg onbekende handicap. En dat terwijl er naar schatting in elke klas van de basisschool ongeveer 2 kinderen met een TOS zitten. De Wereld TOS dag is het Nederlandse antwoord op de internationale Developmental Language Disorder (DLD) Awareness Day. Op deze dag wordt er internationaal aandacht gevraagd voor TOS. En dat is hard nodig. Want veel mensen hebben nog nooit gehoord van TOS. De Koninklijke Auris Groep steunt de Wereld TOS dag.

Initiatiefnemers van de Wereld TOS dag en de website www.wereldtosdag.nl zijn twee ouders van een kind met TOS, Yvonne van der Duin en Eric Verschoor. Eric Verschoor benadrukt het belang van deze dag: “Voordat onze zoon de diagnose taalontwikkelingsstoornis kreeg, hadden wij nog nooit van TOS gehoord. Toen wij begrepen wat TOS inhield, vielen alle puzzelstukjes op hun plaats en begrepen wij eindelijk waar hij mee zat. Hij kreeg passende hulp en we konden thuis gericht rekening houden met zijn taalontwikkelingsstoornis. Wij vinden dat TOS meer bekendheid moet krijgen, omdat erkenning van deze stoornis en tijdige behandeling een belangrijk verschil kan maken.”

Wat is TOS?

Bij een taalontwikkelingsstoornis wordt taal in de hersenen minder goed verwerkt. Net als dyslexie is TOS een onzichtbare handicap die kinderen enorm kan belemmeren in hun ontwikkeling. Ongeveer 5 procent van de bevolking heeft TOS. Een kind met TOS heeft moeite met praten en het begrijpen van taal. Om een kind op de juiste manier te ondersteunen is het belangrijk dat het zo vroeg mogelijk wordt gesignaleerd. Daarom is bekendheid over deze aandoening zo belangrijk.

Internationale Developmental Language Disorder (DLD) Awareness Day

TOS is internationaal bekend onder de naam Developmental Language Disorder (DLD) met op 22 september een speciale bewustmakingsdag. In Australië, Canada, Nieuw-Zeeland, het Verenigd Koningrijk en nu ook in Nederland worden er diverse activiteiten georganiseerd gericht op bewustwording en herkenning van TOS.

Landelijke bijeenkomst

Stichting SpraakSaam organiseert op de Wereld TOS dag een landelijke bijeenkomst in Putten voor jongeren tussen de 12 en 30 jaar met een taalontwikkelingsstoornis. Op deze dag worden diverse sportieve activiteiten georganiseerd en kunnen jongeren ervaringen met elkaar delen.

Meer informatie over de Wereld TOS dag vind je op www.wereldtosdag.nl Aanmelden voor de landelijke dag van SpraakSaam kan via www.spraaksaam.nl.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids