Zesde editie van learning community: toelating en selectie tot master

Op dinsdag 30 maart 2021 vond de zesde editie van learning community toelating en selectie. Deze editie ging over toelating en selectie tot de master. Beleidsadviseurs van de veertien universiteiten doen mee aan de learning community om kennis uit te wisselen, vragen te stellen, en op de hoogte te worden gehouden over state of the art-onderzoek over dit onderwerp, ook deze keer online. Dit meldt de VSNU. 

De hoofdmoot van de learning community was een keynote verzorgd door Kees Kouwenaar over het Mastermind-programma. De keynote ging in het op Mastermind-model. Het Mastermind-programma komt voort uit de aanwas aan brede bacheloropleidingen en brede masteropleidingen. Van 2014 tot 2017 ontving Mastermind Europe financiering als Erasmusproject. Na afsluiting van dit project is Mastermind Europe blijven bestaan. Het doel van Mastermind is duidelijke en transparante toelating en selectie, waarbij masteropleidingen voor zichzelf en naar buiten toe duidelijk maken welke studenten passen bij de opleiding in kwestie. 
 
Daarin zijn de volgende punten het belangrijkst: 
  • Toelating en selectie begint met een heldere formulering van wat studenten aan het begin moeten kunnen, kennen en snappen: de ‘Learning Incomes’. Dit staat tegenover ‘learning outcomes’, de einddoelen van vakken of studieprogramma’s, die vaak al duidelijk beschreven zijn. Het Mastermind-model daagt opleidingen uit om ‘learning incomes’ te formuleren, die aansluiten op de inhoud van het programma, om duidelijk te maken wat studenten moeten kennen en kunnen bij aanvang van het programma. 
  • Die formulering is ook voor de meta-cognitieve en non cognitieve-competenties helemaal niet zo moeilijk en tijdrovend als gedacht wordt. Op die manier wordt goed duidelijk welke studenten er passen bij de opleidingen. Is er een match tussen student en opleiding? 
  • Daarnaast vraagt het Mastermind-programma om goed duidelijk te maken waar je naar kijkt – what you are looking for in de vorm van learning incomes, en what you’re looking at als de gegevens waar je naar vraagt bij de selectie- of toelatingsprocedure, bijvoorbeeld cijferlijsten, motivatiebrieven of kennistoetsen. Deze zaken moeten goed bij elkaar passen. 
  • Met VALUE-rubrics en andere tools die Mastermind aanbiedt, hebben de instellingen daar ook de instrumenten voor.
 
Naast de keynote waren er ook twee rondes met workshops, waarin volop werd uitgewisseld door de aanwezigen. Vanuit het onderzoekersnetwerk toelating en selectie werden twee workshops verzorgd over selectie in de master. Ook waren er workshops vanuit de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Utrecht.  
 
Door: Nationale Onderwijsgids