Universiteiten pakken lerarentekort moderne vreemde talen aan met Alfa4all

Om het tekort aan leraren in de moderne vreemde talen aan te pakken hebben de universitaire lerarenopleidingen en faculteiten Letteren en Geesteswetenschappen de handen ineengeslagen om een flexibel bijscholingsprogramma te ontwikkelen: Alfa4all. Dit meldt de Vereniging van Universiteiten (VSNU).

De prognoses zijn dat voor Frans, Duits en Klassieke Talen de huidige tekorten fors verder zullen groeien. Voor de vakken Nederlands en Engels is het van belang dat we voldoende docenten blijven opleiden, omdat het grote vakken zijn op de middelbare school met veel lestijd. Tegelijkertijd zien de universitaire opleidingen Nederlands en Engels al jaren een daling in de studentenaantallen. Die daling zal een negatief effect hebben op de instroom in de universitaire lerarenopleidingen.

Overstappers

Alfa4all is specifiek bedoeld voor overstappers die leraar willen worden in een van de grote tekort- of kernvakken in de talen (Nederlands, Engels, Duits, Frans en Klassieke Talen), maar nog niet toelaatbaar zijn tot de eerstegraads lerarenopleiding. Daarmee dragen we bij aan het bestrijden van het lerarentekort.

Concreet betekent het dat universiteiten samenwerken om vakinhoudelijke cursussen in de talen, die academisch opgeleide eerstegraadsdocenten moeten beheersen, landelijk aan te bieden. De cursussen van Alfa4all zijn flexibel, grotendeels online en kosteloos voor de primaire doelgroep. Naast aanstaande leraren die nog niet direct toelaatbaar zijn tot een traject naar een eerstegraads bevoegdheid, kunnen ook docenten die reeds in het onderwijs actief zijn in schoolvaktalen of universitaire bachelorstudenten in een van de talen, gebruik maken van het aanbod.

Door: Nationale Onderwijsgids