SLO zoekt docenten voor onderzoek aansluiting vo op vervolgonderwijs

Wat zijn de wensen en behoeften van mbo, hbo en wo ten aanzien van de kennis en vaardigheden van instromende studenten uit het voortgezet onderwijs? Die vraag staat centraal in een onderzoek van ResearchNed in opdracht van het ministerie van OCW en SLO. Dit onderzoek in samenwerking met de MBO Raad, Vereniging Hogescholen en VSNU. Het wordt uitgevoerd onder docenten, studieadviseurs, aansluitingscoördinatoren en studieloopbaanbegeleiders betrokken bij het onderwijs aan studenten. Dit meldt SLO.

Het is voor het eerst dat dit onderzoek in de volle breedte van het vervolgonderwijs wordt afgenomen. Het onderzoek inventariseert de sterke punten van instromende studenten en de eventuele verbeterpunten. De uitkomsten zullen door SLO gebruikt worden bij toekomstige herzieningen van examenprogramma’s in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Daarbij zijn doorlopende leerlijnen tussen voortgezet onderwijs en vervolgonderwijs een belangrijk aandachtspunt.
 
Naast de enquêteresultaten betrekt SLO ook andere relevante vakontwikkelingen bij dergelijke herzieningen. Bijvoorbeeld trendanalyses per vakgebied en de bouwstenen die de afgelopen jaren zijn uitgewerkt door ontwikkelteams van leraren en schoolleiders uit het voortgezet onderwijs. Docenten, studieadviseurs, aansluitingscoördinatoren en studieloopbaanbegeleiders in het mbo, hbo of wo kunnen via deze link aan de enquête deelnemen.
 
Door: Nationale Onderwijsgids