Verdere daling in doorstroom mbo-studenten naar hbo

In het huidige studiejaar heeft er een verdere daling plaatsgevonden van de doorstroom van mbo-studenten naar het hbo. Dit jaar zijn er ruim 32.000 mbo-gediplomeerden begonnen aan een hbo-studie. In het studiejaar 2020 waren dit er nog zo’n 39.000, aldus MBO-Today.

Sinds 2020 vindt er een constante daling plaats van het aantal mbo-gediplomeerden dat kiest voor een vervolgopleiding binnen het hbo. Vorig studiejaar was er sprake van een daling van ongeveer 9 procent, maar dit studiejaar was de daling 2,3 procent. Een verklaring hiervoor is de herinvoering van de basisbeurs. In afwachting van deze ontwikkelingen kunnen mbo-studenten ervoor kiezen om de keuze voor een hbo-opleiding uit te stellen. Het verandert alleen niks aan het feit dat de daling vanaf studiejaar 2020 al is ingezet.

De basisbeurs 

De Vereniging Hogescholen heeft een factsheet opgesteld op basis van de definitieve instroomcijfers in het hbo. Uit deze cijfers blijkt dat de totale instroom van studenten in het hbo dit jaar gelijk is gebleven met die van het voorgaande jaar. Deze ontwikkeling is opmerkelijk volgens de Vereniging Hogescholen, omdat het aantal examenkandidaten en het slagingspercentage is gedaald ten opzichte van het vorige studiejaar. De vereniging vermoedt dat ook hier de herinvoering ervoor heeft gezorgd dat meer studenten zich weer willen aanmelden voor een hbo-opleiding.

Door: Nationale onderwijsgids/Parris Fokkema