VSNU: rapport ECBO bewijst dat een omslag nodig is binnen basisscholen

Ruim een kwart van de academische leerkrachten in het basisonderwijs verlaat het onderwijs, veelal vanwege een gebrek aan loopbaanmogelijkheden. Dat bleek afgelopen week uit het onderzoek ‘De positie van academisch opgeleide leerkrachten in het primair onderwijs’, van ECBO in opdracht van het ministerie van OCW. De Vereniging van Universiteiten stelt dat dit rapport bewijst dat een omslag nodig is binnen basisscholen om de kwaliteiten van academische leraren beter te benutten. Dit meldt de VSNU.

Er werken momenteel zo’n zesduizend academisch opgeleide leraren in het primair onderwijs. De ambitie van de primair onderwijs sector is om nog eens duizenden academisch opgeleide leraren. Echter, dan moeten de bevindingen uit dit onderzoek wel worden geadresseerd. De VSNU werkt al een aantal jaren met de PO-Raad, het netwerk van Universitaire Pabo’s (UNIPA) en de Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs (BAB) aan het verbeteren van de positie van academische leraren in het primair onderwijs. Het rapport van ECBO laat echter zien dat dit probleem hardnekkig is, en een grotere inzet van alle betrokken partijen nodig is.
 

Universiteiten leiden steeds meer academische leraren basisonderwijs op

Universiteiten werken sinds 2008, veelal samen met hogescholen, aan het doel om meer academische leraren voor het basisonderwijs op te leiden. Sindsdien zijn op verschillende plekken in het land academische pabo’s gestart waarin hogescholen en universiteiten samenwerken aan het opleiden van academische leraren basisonderwijs. Daarnaast ontwikkelen verschillende universiteiten op dit moment tweejarige educatieve masters voor het primair onderwijs, waarmee studenten na een wo-bachelor leraar kunnen worden. Tot slot werken universiteiten samen met hogescholen aan academische zijinstroomroutes naar het primair onderwijs. Deze ambities zijn onderdeel van het Actieplan Academici PO dat de VSNU in september 2019 samen met de PO-Raad, BAB, UNIPA Netwerk, AOb, CNV Onderwijs en de AVS heeft ondertekend en onderdeel van het Bestuursakkoord Flexibilisering Lerarenopleidingen.
 

Gezamenlijke inzet nodig

Het onderzoek van ECBO laat zien dat er meer nodig is om de academische leraren in het basisonderwijs adequaat in te zetten en te behouden. De VSNU en de opleidingen werken graag samen met academische leraren, schoolbesturen, schoolleiders, en het ministerie van OCW aan het verbeteren van de positie van de academische leraren. Gegeven het grote lerarentekort in het basisonderwijs en de behoefte aan meer academisch opgeleide leraren, is het van belang om gezamenlijk zorg te dragen voor een verbetering van de positie van academische leraren in het basisonderwijs.
 
Door: Nationale Onderwijsgids