Kansen voor beter benutten en behouden academische leraren in het po

Creëer een landelijk kader van loopbaanpaden voor academische leerkrachten in het primair onderwijs en zet deze docenten vaker in op aanvullende rollen naast hun lesgevende taak. Dat zijn twee aanbevelingen uit het onderzoek naar de inzet en positie van academisch opgeleide leraren in het po dat ECBO uitvoerde op verzoek van het ministerie van Onderwijs. Ruim 700 academische laren en schoolleiders werkten mee aan het onderzoek. Uit de resultaten blijkt dat de positie van de academische leraren is verbeterd, maar er ook nog veel kansen liggen om deze leerkrachten in het po te behouden. Dit meldt ECBO.

Een gebrek aan ontwikkel- en loopbaanmogelijkheden noemen 71 procent van de vertrokken leerkrachten als belangrijkste reden om niet meer werkzaam te zijn in het primair onderwijs. Van alle respondenten is te weinig tijd om buiten lestijden iets met hun academische vaardigheden te doen met 65 procent de grootste belemmering voor loopbaanmogelijkheden. Ook ervaart ongeveer de helft onvoldoende professionaliseringsmogelijkheden binnen de academische vaardigheden.
 

Maak ruimte voor aanvullende rol academische leerkrachten

Positief is dat de leerkrachten, naast het lesgeven, vanuit hun academische achtergrond willen bijdragen aan schoolontwikkeling. Zo geeft 41 procent aan graag extra uren per week aan een aanvullende rol te besteden als die mogelijkheid er zou zijn. Hier ligt veel potentieel om het verlaten van academische leerkrachten in het po te voorkomen. Schoolbesturen kunnen inzetten op specifiek beleid voor deze leerkrachten. Een goede motivatie, vooral in tijden van een lerarentekort.
 

Handvatten voor aanpak op verschillende niveaus

Minister Van Engelshoven en minister Slob benoemen het onderzoek in een kamerbrief aan de Tweede Kamer. Zij gaan met sociale partners in gesprek over mogelijkheden voor opvolging van de aanbevelingen uit het ECBO-onderzoek. Een goede inzet en benutting van academische leraren vraagt namelijk om een aanpak op verschillende niveaus. De aanbevelingen bieden handvatten voor opleidingen, scholen, schoolleiders en bestuurders en overheid. Zodat zij binnen de huidige context, cao en regelgeving academisch geschoolde leerkrachten het best tot hun recht laten komen.
 
Door: Nationale Onderwijsgids