Experiment rond diversiteit in mbo: een spannende ontmoeting

Het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ECBO) kreeg van minister van Engelshoven (Onderwijs) de opdracht om meer onderwijsaandacht te besteden aan diversiteit in het mbo. Samen met ROC Friese Poort, Zadkine en het practoraat Verschillen Waarderen experimenteerden de onderzoekers met werkvormen die worden gelanceerd in de campagneweek voor een Inclusief mbo (op initiatief van Stichting School & Veiligheid). Dit leidde tot een 24-uurs ontmoeting tussen mbo-studenten en -docenten uit Rotterdam en Urk. Dit meldt ECBO.

Niet eindeloos discussiëren over elkaars tegenstellingen, maar elkaars verschillen ontdekken en leren waarderen door te doen en ervaren. Van dialoog naar diapraxis, dat was de insteek van de 24-uurs ontmoeting tussen studenten van ROC Friese Poort en Zadkine.

Najat Ahmadi (Zadkine): “Het vooruitzicht om 24 uur met onbekenden uit een hele andere regio te zijn gaf gezonde spanning: hebben we wel dezelfde voorkeuren qua eten en omgang? Daar werden onze eerste vooroordelen al zichtbaar! Maar toen we een gezamenlijke opdracht kregen, was ons doel het enige dat telde en gingen onze verschillen naar de achtergrond.”

Koen Vos (ROC Friese Poort) vult aan: “Door verschil kun je elkaar versterken, maar het is ook best spannend om te kijken hoe ik me verhoud tot de ander en de wereld. De werkvormen hielpen om te werken met verschillen: bij het uitvoeren van een gezamenlijke challenge (wie neemt initiatief?), het maken van woonkamerafspraken (schoenen aan of uit?) en het invullen van complimentenposters (waarderen we assertiviteit?).”

De samenleving als huis dat we samen bouwen

Inspiratiebron voor de 24-uurs ontmoeting was de metafoor van de Britse filosoof en rabbijn Jonathan Sacks, die de samenleving schetst als een groot landhuis met verschillende privévertrekken en een gezamenlijke woonkamer. Inderdaad bleken de studenten erg bereid om uit de wachtkamer van de samenleving te stappen en met ‘anderen’ de ontmoeting en de verantwoordelijkheid aan te gaan in ‘de gezamenlijke woonkamer’. Zo kwam de groep letterlijk samen in één groot huis, waarin samen geleefd en gewerkt werd. Dat betekende ook afspraken maken over hoe met elkaar om te gaan. En verkennen hoe we ruimte maken voor elkaars waarden, vanuit een aantal vaste normen. Dat zag ook Birgit Pfeifer (practor Verschillen Waarderen): “Ook in de samenleving zijn verschillen. Het mag best een beetje schuren, als we maar nieuwsgierig naar elkaar kunnen zijn.” Deze ontwerpprincipes en verschillende werkvormen zijn uitgewerkt in de publicatie van ECBO.

Door: Nationale Onderwijsgids