Normal_techniek__mbo__hbo__uni__samenwerken__studenten__elektrisch

Ondernemende mbo-studenten zijn positiever over hun prestaties op school en met name stage dan medestudenten die zichzelf als minder ondernemend zien. Ook hebben ondernemende studenten meer vertrouwen in een succesvolle afronding van hun opleiding en succesvol werk in de toekomst. Het stimuleren van ondernemendheid tijdens de opleiding lijkt hieraan bij te dragen. Dit blijkt uit het pilot-onderzoek dat Expertisecentrum Beroepsonderwijs (Ecbo) heeft uitgevoerd in opdracht van het ministerie van onderwijs. Dit meldt Ecbo.

De term ‘ondernemendheidsvaardigheden’ is een verzamelbak voor diverse vaardigheden, van creativiteit tot communicatie en van proactiviteit tot doorzettingsvermogen. In het onderzoek is gewerkt met het Europese EntreComp-model, een veelgebruikt model om ondernemendheidsvaardigheden te beschrijven. Projectleider en onderzoeker dr. Pieter Baay: “Een student met ondernemendheidsvaardigheden heeft ideeën en ziet kansen, gaat van daaruit bronnen en middelen mobiliseren, en gaat vervolgens over tot actie. Het onderzoek toont dat studenten tevreden zijn over hun ondernemendheid, maar niet zozeer over het benutten van hun sociale netwerken. En dat terwijl dat cruciaal is voor hun arbeidsmarktsucces.” 
 

Nog weinig bekend over rol onderwijs in ondernemendheidsvaardigheden 

Er is nog maar weinig empirisch onderzoek beschikbaar naar het belang van ondernemendheidsvaardigheden, het niveau van mbo-studenten en mogelijke effectieve onderwijsvormen in het mbo. Het ministerie van OCW wil met dit verkennende onderzoek het belang kunnen vaststellen van ondernemendheidsvaardigheden en de rol van onderwijs daarin. Er is een voorzichtige indicatie dat onderwijs een bijdrage kan leveren aan ondernemendheidsvaardigheden van studenten. Studenten die zich in hun opleiding uitgenodigd voelen om een ondernemende houding of ondernemend gedrag te laten zien, scoren hoger. 
 

Hoe verder

Vervolgonderzoek kan de langetermijneffecten van ondernemendheid op het succes van mbo-studenten nader onderzoeken, evenals de effectiviteit van onderwijsvormen en docenten die ondernemendheid stimuleren. Het rapport over het pilot-onderzoek benoemt daarom zowel de eerste resultaten als de vragen waar vervolgonderzoek antwoord op dient te geven. Hierin wordt ingegaan op het belang van een hybride leeromgeving en het pedagogisch-didactisch vakmanschap van docenten om 21ste-eeuwse vaardigheden te stimuleren.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids