SBB: Stagetekorten mbo-studenten met ruim 10.000 verder gedaald

De cijfers van stage- en leerbaantekorten voor mbo-studenten laten sinds de hoogste piek eind januari (22.687) een continue daling zien. Uit de nieuwste cijfers van SBB blijkt dat momenteel 12.209 van de in totaal ruim 507.000 mbo-studenten op zoek zijn naar een geschikte stage of leerbaan. Dit meldt SBB.

Met de nieuwste cijfers die SBB vandaag presenteert is het percentage studenten dat een stage of leerbaan zoekt onder de 3 procent van het totale aantal mbo-studenten gekomen. De grootste daling van de tekorten was zichtbaar in de regio’s Rijnmond, Midden-Utrecht, Groot Amsterdam, Rijk van Nijmegen en Haaglanden. In sommige sectoren, zoals bij kappers en schoonheidsspecialisten, was zichtbaar dat de versoepelingen van de coronamaatregelen begin maart een positief effect hadden op het aantal beschikbare stageplekken.
 

Gerichte acties door bedrijfsleven, onderwijs en SBB

SBB heeft continu op basis van de cijfers gerichte acties uitgezet om bij tekorten extra leerbedrijven en stages te werven. Branches hebben ook zelf hun achterban opgeroepen stageplekken beschikbaar te stellen. SBB zag tevens dat veel leerbedrijven zelf met innovatieve oplossingen kwamen om ondanks de coronamaatregelen stageplekken aan mbo-studenten aan te bieden.
 
Ook scholen hebben heel gericht stages gezocht voor hun studenten en indien nodig praktijkgericht onderwijs ingezet als alternatief voor het behalen van de leerdoelen. ROC Nijmegen heeft op die manier veel tekorten opgelost voor de opleidingen Dienstverlening, Mbo-verpleegkundige en Pedagogisch werk. Dit deden ze door een praktijkleercentrum te openen waarin studenten deels in een gesimuleerde omgeving en deels in een reële stageomgeving praktijkervaring konden opdoen.
 

Meeste absolute tekorten in de zorg

In de sector Zorg, welzijn en sport is het absolute aantal tekorten aan stages en leerbanen het grootst (4.008). Dit is een derde van het aantal studenten dat nog een stage of leerbaan zoekt. Naar verhouding (aandeel zoekende vs. aantal studenten) zoeken in de sector Zakelijke dienstverlening en veiligheid de meeste studenten nog een stage of leerbaan (835).
 

Doorgeschoven stages

Daarnaast verwacht SBB dat een deel van de stages wordt doorgeschoven naar het nieuwe schooljaar en er dan mogelijk extra veel stageplekken nodig zijn. Om gerichte acties te kunnen opzetten, inventariseert SBB momenteel om hoeveel stages en leerbanen het gaat, in welke sectoren en regio’s en wat verdere versoepelingen van de coronamaatregelen voor effect hebben op het aantal stageplekken.
  
Door: Nationale Onderwijsgids