Normal_schoolverlaters__school__leren__studenten__leerlingen

Het ministerie van Onderwijs heeft het expertisecentrum beroepsonderwijs (ecbo) en Ecorys opdracht gegeven een onderzoek uit te voeren naar de kostenstructuur en intensiteit van opleidingsscholen. Opleiden in de School heeft zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld, verdiept en verbreed. Het ministerie wil de effecten hiervan in kaart brengen, met betrekking tot de financiële positie van scholen en opleidingen. Dat meldt de MBO Raad.

De opbrengsten van het onderzoek zijn niet alleen voor het ministerie van belang maar ook voor de opleidingsscholen zelf. Resultaten zullen als input dienen voor toekomstig beleid, en opleidingsscholen kunnen hiermee inzicht krijgen in de eigen kosten en zich spiegelen aan andere opleidingsscholen.

Voor het onderzoek worden alle 55 bekostigde opleidingsscholen (primair-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs) benaderd en bevraagd over de kosten die gepaard gaan met Opleiden in de School en hoe Opleiden in de School wordt ingezet. Vanuit gesprekken met een aantal opleidingsscholen weet de MBO Raad dat er verschillen zijn tussen de werkwijzen van de opleidingsscholen. Ook deze verschillen wil de raad zo goed mogelijk in kaart brengen.

Het Steunpunt Opleidingsscholen PO/VO en het Kennispunt Opleiden in de School mbo bevelen deelname aan het onderzoek aan.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids