Logo_kompas21logo

12 mbo-instellingen, Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo) en studenten, docenten en bedrijfsleven ontwikkelen het reflectie-instrument KOMPAS21: ‘Kennis Over Mijn Persoonlijke Attitudes en Skills21’. Hiermee krijgen studenten meer inzicht in hun eigen vaardigheden en kunnen zij hun eigen keuzes maken, onafhankelijk van hun sociaal-economische achtergrond. Dit meldt Expertisecentrum Beroepsonderwijs.

In een veranderende samenleving en arbeidsmarkt is de roep om 21ste-eeuwse vaardigheden steeds sterker. Remco Meijerink, bestuursvoorzitter bij ROC Friese Poort, ziet in het onderwijs veel aandacht voor vakmanschap én burgerschap. “Wij geloven in het belang van brede vorming. Daarbij zoeken studenten naast vaardigheden die zij hebben en zouden moeten hebben, naar waarden waarop zij hun keuzes baseren. Wij werken aan KOMPAS21, omdat het niet alleen zicht geeft op de kwaliteiten en ontwikkelpunten van mbo-jongeren, maar ook inzicht geeft in hun keuzemogelijkheden en kansen in de maatschappij”, aldus Meijerink. Projectleider dr. Pieter Baay van ecbo vult aan: “Zoals bij een echt kompas laat KOMPAS21 zien waar je heen wilt (ontwikkeling) en waar je nu bent (niveau), maar ook vanuit welke motieven je een bepaalde koers uitstippelt.
 
ROC Friese Poort en ecbo zorgen als trekkers dat KOMPAS21 een traject is voor en door de mbo-sector. Scholen (roc’s, aoc’s en vakscholen) uit heel Nederland doen mee. Naast ROC Friese Poort participeren Albeda, Grafisch Lyceum Utrecht, Helicon, Koning Willem I College, MBO Amersfoort, Nova College, ROC Midden Nederland, ROC Mondriaan, ROC Nijmegen, ROC van Twente en SintLucas. Naast studenten en docenten wordt ook het bedrijfsleven betrokken bij de ontwikkeling van het instrument.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids