Normal_kind_geld

Het aantal huishoudens met kinderen dat een laag inkomen heeft, gaat omlaag en ieder kind dat in een gezin met een laag inkomen opgroeit kan meedoen; dat zijn de ambities van staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij het terugdringen van kinderarmoede, schrijft zij in een brief aan de Tweede Kamer. Dit meldt Rijksoverheid.

Staatssecretaris Van Ark zal elke twee jaar een breed beeld geven van kinderarmoede aan de hand van de gepresenteerde ambities. Zij zal hierover het gesprek aangaan met de betrokken bewindspersonen, de VNG en andere relevante partijen. Ze gaat met kinderen die zelf te maken hebben met armoede in gesprek over de belemmeringen die zij ervaren en over mogelijke oplossingen.
 

Gemeentelijk kinderarmoedebeleid

Voor het terugdringen van kinderarmoede heeft het kabinet een aantal participatie-ambities. In de eerste plaats dat ieder kind dat in een gezin met een laag inkomen opgroeit, kan meedoen en wordt bereikt met het gemeentelijke kinderarmoedebeleid. Hierdoor kunnen kinderen zich breder ontwikkelen en wordt de kans op sociale uitsluiting kleiner. Extra aandacht gaat daarbij uit naar werkende armen met kinderen. Dit is een grote groep die nog onvoldoende wordt bereikt. Het kabinet wil met gemeenten, de SER en de Kinderombudsman kijken hoe het deze gezinnen beter kan bereiken.
 

Verhoging kinderopvangtoeslag

Het kabinet zet daarnaast in op een verdere daling van het aantal arme huishoudens met kinderen de komende jaren. Cijfers van het CBS en SCP laten sinds 2014 een lichte afname zien van het aantal huishoudens met een risico op armoede. De ambitie van het kabinet is dat deze daling doorzet, onder meer door werken lonender te maken, de belasting te verlagen en de kinderopvangtoeslag te verhogen. Uiteindelijk is het een betaalde baan die mensen onafhankelijkheid biedt en armoede voorkomt.
 

Goede aanpakken scholen bundelen

Het kabinet wil ook beter inzicht krijgen in het bredere beeld van kinderarmoede. Daarom komt er periodiek een enquête om kwalitatief inzicht te krijgen in structurele oorzaken van kinderarmoede en in het bredere plaatje ervan op terreinen als onderwijs, zorg en wonen. Het kabinet gaat goede aanpakken van scholen bundelen en voor de zomer verspreiden.
 
Door: Nationale Onderwijsgids