Normal_college__studenten__studeren__collegezaal__studie

Beleid wordt te sterk beïnvloed door de schommelingen van de economie. Om onze welvaart te behouden is het juist van belang om de pieken en dalen van de economie te verkleinen en vooral op economische groei op de lange termijn in te zetten. Om dit te bereiken roept secretaris-generaal Maarten Camps van Economische Zaken en Klimaat op tot meer sturing in het onderwijs. Camps doet dit in zijn jaarlijkse nieuwjaarsartikel, dat vandaag verschijnt in Economisch Statistische Berichten (ESB). Dit meldt Rijksoverheid.

Beleid wordt te sterk beïnvloed door de schommelingen van de economie. Om onze welvaart te behouden is het juist van belang om de pieken en dalen van de economie te verkleinen en vooral op economische groei op de lange termijn in te zetten. Om dit te bereiken roept secretaris-generaal Maarten Camps van Economische Zaken en Klimaat op tot meer sturing in het onderwijs. Camps doet dit in zijn jaarlijkse nieuwjaarsartikel, dat vandaag verschijnt in Economisch Statistische Berichten (ESB). Dit meldt Rijksoverheid.
 
Voor het verbeteren van de economische groei op de lange termijn pleit Camps voor een breed en ambitieus actieplan voor kwalitatief beter en toekomstbestendig onderwijs. Kwalitatief beter onderwijs dat goed aansluit op de arbeidsmarkt draagt bij aan de arbeidsproductiviteit, en daarmee de structurele groei van onze economie. 
 

Hervormingen voor toekomstbestendig onderwijs

“Het verschil tussen wat de economie vraagt en het onderwijs biedt neemt al te lang toe”, stelt Camps. “Dit bedreigt de groei van de arbeidsproductiviteit, en dus onze welvaart. Toekomstbestendig onderwijs vraagt om een studieaanbod dat goed aansluit op de arbeidsmarkt. Hoewel steeds meer studenten een technische studie willen volgen, wordt hier in veel gevallen door capaciteitstekort een aanmeldingsstop (numerus fixus) gehanteerd. Dat is de wereld op zijn kop. De veranderende economie vraagt daarnaast om een flexibel en modern curriculum. Zo is er momenteel nog weinig aandacht voor 21e-eeuwse vaardigheden zoals digitale geletterdheid en probleemoplossend vermogen.”
 
Camps pleit voor een breed en ambitieus actieplan voor snelle verbetering en vernieuwing, en benadrukt dat het voor de kwaliteit van het onderwijs van groot belang is dat het loopbaanperspectief van docenten verbetert. Daarnaast moet het Rijk door middel van heldere doelen duidelijk maken wat er van het onderwijs verwacht wordt.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids