Normal_klaslokaal_klas_lokaal_leerling_stoel

Het aantal particuliere scholen neemt in rap tempo toe. In drie jaar tijd steeg het aantal van 35 scholen in 2015 naar 60 scholen in 2018. Volgens onderwijsdeskundigen werkt dit kansenongelijkheid in de hand. Dit meldt NOS.

De onderwijskwaliteit, de groepsgrootte en de persoonlijke aandacht voor de kinderen zijn redenen voor ouders om voor privéonderwijs te kiezen in plaats van het reguliere onderwijs. Deze scholen worden echter niet door de overheid bekostigd. Ouders moeten daarom al gauw 3000 tot zelfs 20.000 euro per jaar betalen. Dit geld gaat naar zaken als het salaris van de leerkrachten, de huur, het materiaal, eten en drinken en de buitenschoolse opvang.
 

Gelijke kansen?

In een land waar gelijke kansen voor ieder kind hoog in het vaandel staat, is deze toename van particuliere scholen bijzonder te noemen. Want volgens politici en onderwijsdeskundigen werkt dit de ongelijkheid in de hand. Onderwijssocioloog Sara Geven: "Je wilt dat alle leerlingen alle kansen en potentie die zij hebben, kunnen benutten. En dat hun resultaten niet afhangen van het geld dat hun ouders meebrengen”. Daarbij geven landen als Amerika en Engeland, die veel privéscholen kennen, een slecht voorbeeld. Volgens Geven doen de leerlingen van rijke ouders het op deze particuliere scholen veel beter dan kinderen die naar het reguliere onderwijs gaan.
 
Door: Nationale Onderwijsgids