Bezuinigingen op het mbo en hoger onderwijs moeten worden geschrapt

De onbezonnen bezuiniging op het mbo en hoger onderwijs moet direct worden geschrapt. Dat stelt Pieter Duisenberg, voorzitter van de Vereniging van Universiteiten vanavond in EenVandaag. Het programma besteedt er aandacht aan vanwege het brede protest vanuit het onderwijs en omdat D66 kamerleden Paternotte, Van Meenen en Van Weyenberg cs een motie hebben ingediend om de bezuiniging tegen te houden. Dit meldt de VSNU.

"We zijn zeer ontstemd over deze gang van zaken", zegt ook Pieter Duisenberg, voorzitter van de Vereniging van Universiteiten. Volgens de onderwijsinstellingen VSNU, de Vereniging Hogescholen, de MBO Raad en de studentenbonden LSVB, ISO en JOB was deze bezuiniging geen onderdeel van gesprek in de wekenlange onderhandelingen die leidden tot het akkoord van het Nationaal Programma Onderwijs. Met een brief deden de organisaties een dringend beroep op het kabinet en de Tweede Kamer om deze bezuiniging ongedaan te maken.
 

Voorgespiegelde investeringen verdwenen

Dit besluit heeft verstrekkende gevolgen voor de onderwijssectoren en hun studenten. Duisenberg: “Het betekent in de praktijk dat de voorgespiegelde investering voor het wetenschappelijk onderwijs uit het NPO-pakket nagenoeg is verdwenen. En die investering is hoognodig om alle nadelige effecten op medewerkers en studenten door corona op te vangen".
 

Jarenlang onder druk

De onaangekondigde bezuiniging is hard aangekomen in de academische wereld. Duisenberg: “We hebben de afgelopen maanden heel intensief gesproken met iedereen in Den Haag die het wilde horen om duidelijk te maken dat er flink geïnvesteerd moet worden in onderwijs en onderzoek. Ten eerste om uit de nadelige gevolgen van deze crisis te komen, maar zeker ook omdat onze universiteiten door structurele onderfinanciering al jaren onder druk staan".
 
Al jaren neemt het aantal studenten toe, en de financiering per student af. Er is daardoor te weinig tijd en geld om goed onderzoek te doen of goed onderwijs te geven, laat staan allebei. Het PWC rapport ‘Toereikendheid, doelmatigheid en kostentoerekening in het mbo, hbo en wo&o’ concludeert dat er flink geld bij moet in het wo om “de ambities op het gebied van kwaliteit en toegankelijkheid van het onderwijs” te verwezenlijken. Minister Van Engelshoven van OCW heeft dit advies omarmd. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids