Mbo, hbo en wo schrikken van plotselinge bezuiniging en maken bezwaar

In de Voorjaarsnota 2021 van het kabinet staat dat het kabinet vanwege de verlenging van het studentenreisproduct door de coronacrisis, de komende jaren miljoenen gaat bezuinigen op het hoger onderwijs en mbo. Hoger onderwijs, mbo en studentenbonden vinden dit een vreemde gang van zaken en hebben bezwaar aangetekend. “Hierdoor wordt alsnog een deel van het Nationaal Programma Onderwijs verhaald op het onderwijs.” Dit melden de MBO Raad en de VSNU.

Studenten in de coronacrisis krijgen langer recht op studiefinanciering en een studentenreisproduct. Dit zijn steunmaatregelen uit het NPO-pakket dat recent is gepresenteerd en is uitgewerkt in een bestuursakkoord. Nu blijkt uit de Voorjaarsnota dat het kabinet voor deze steunmaatregelen geen extra geld uitgeeft maar het onderwijs dit zelf moet vinden in de begroting. Dit gebeurt op het moment dat de extra middelen uit het NPO hard nodig zijn om de schade door corona zoveel mogelijk te beperken. 
 

Dringend beroep om bezuiniging ongedaan te maken

De Vereniging van Universiteiten, Vereniging Hogescholen, NFU, MBO Raad en studentenbonden ISO, LSVb en JOB doen in een brief een dringend beroep op het kabinet en de Tweede Kamer om deze bezuiniging ongedaan te maken. Dit besluit heeft nadelige gevolgen voor de onderwijssectoren en hun studenten. Hierdoor wordt alsnog een deel van het Nationaal Programma Onderwijs verhaald op het onderwijs. Voor het wetenschappelijk onderwijs komt de korting overeen met de impuls voor het onderwijsdeel uit het NPO-pakket en het halveert de inspanningen voor het onderwijs en onderzoek. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids