Universiteiten gaan pensioenfonds ABP adviseren over duurzaam beleggen

De Nederlandse universiteiten gaan pensioenfonds ABP voortaan adviseren over maatschappelijk verantwoord beleggen. Volgens de Vereniging van Universiteiten (VSNU) is dit besloten na gesprekken tussen de universiteiten en het grootste pensioenfonds van Nederland. Er is al langer kritiek op ABP omdat het fonds nog steeds veel investeert in bedrijven in de olie- en gasindustrie.

De partijen waren gaan praten na een oproep van universitair medewerkers om pensioengeld meer duurzaam te beleggen. "Een terechte oproep", benadrukt VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg. "Universiteiten en wetenschappers zijn dagelijks bezig met de toekomst. Of het nu gaat om het opleiden van jonge mensen of het onderzoek doen naar maatschappelijke uitdagingen; wij willen een drijvende kracht van vooruitgang zijn."
 

Commissie van wetenschappelijke experts

Er is nu besloten om een speciale commissie van wetenschappelijk experts in het leven te roepen. De experts zullen twee keer per jaar advies uitbrengen over het gevoerde beleggingsbeleid van ABP. Ze zullen dan ook kijken in hoeverre de keuzes van het fonds zich verhouden tot de doelen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties (VN).
 

Onvrede

ABP's fossiele investeringen zorgden ook bij ambtenaren al voor onvrede. Vorig jaar ondertekenden meer dan 2800 ambtenaren van de gemeente Amsterdam een petitie waarin het fonds werd opgeroepen te stoppen met investeren in bijvoorbeeld oliebedrijven. Maar in plaats van direct uit dit soort bedrijven te stappen, heeft ABP laten weten zijn beleggingsportefeuille over de gehele linie duurzamer te willen maken.
 
Door: ANP