Week 24: Schoolleiders positief over NPO en SER-advies over kansengelijkheid

Iedere vrijdag sluiten we de week af met een nieuwsoverzicht waarin we terugblikken op wat er is gebeurd in onderwijsland. Wat waren deze week de opvallendste, interessantste of meest nieuwswaardige items per werkdag?

Maandag: Schoolleiders positief over NPO, gevaar dreigt voor onjuiste/arbitraire keuzes

Schoolleiders in het primair onderwijs zijn positief over het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Veel schoolleiders vrezen wel dat het NPO ‘een eenmalige investering is’ en niet leidt tot een structurele investering in het primair onderwijs. Ook de tijds- en werkdruk die het NPO met zich meebrengt voor de school en de bureaucratie zorgen voor een gereserveerde houding. Dat blijkt uit onderzoek van DUO Onderwijsonderzoek & Advies.
 

Dinsdag: Bezuinigingen op het mbo en hoger onderwijs moeten worden geschrapt

De onbezonnen bezuiniging op het mbo en hoger onderwijs moet direct worden geschrapt. Dat stelt Pieter Duisenberg, voorzitter van de Vereniging van Universiteiten. Volgens onderwijsinstellingen en studentenbonden was deze bezuiniging geen onderdeel van gesprek in de wekenlange onderhandelingen die leidden tot het akkoord van het Nationaal Programma Onderwijs. Duisenberg: “Het betekent in de praktijk dat de voorgespiegelde investering voor het wetenschappelijk onderwijs uit het NPO-pakket nagenoeg is verdwenen. En die investering is hoognodig om alle nadelige effecten op medewerkers en studenten door corona op te vangen.”
 

Woensdag: Slob: Lerarenregister wordt niet afgeschaft, maar gaat wel in de koelkast

Minister Slob blijft erbij dat er een verplicht lerarenregister moet komen. Het initiatiefwetsvoorstel daartoe blijft daarom bestaan, maar gaat wel voorlopig de koelkast in. Slob vindt dat het nu aan de leraren is om met goede voorstellen te komen over het lerarenregister. Zodra dat het geval is, kan het initiatiefwetsvoorstel weer uit de koelkast. Want zeggenschap van leraren is hierin belangrijk en gaat ervoor zorgen dat het lerarenregister op een zorgvuldige manier, gefaseerd en met draagvlak in wordt gevoerd, zegt Slob.
 

Donderdag: Scholen wanhopig: 60 procent van docenten krijgt al baan tijdens opleiding

Zowel tijdens de opleiding als tijdens de eerste onderwijsbaan worden docenten in het voortgezet onderwijs niet voldoende begeleid. Bijna 60 procent krijgt nog tijdens de lerarenopleiding een baan voor de klas aangeboden, vaak met studievertraging als gevolg. Én scholen kunnen hierdoor mogelijk geen stagiairs meer aannemen, omdat die alleen begeleid mogen worden door een bevoegde docent, blijkt uit onderzoek van Investico en de Algemene Onderwijsbond.
 

Vrijdag: SER-advies: beter onderwijs geeft kinderen gelijke kansen

De wijze waarop ons opvang- en onderwijssysteem is georganiseerd leidt er in een aantal gevallen toe dat kansenongelijkheid eerder wordt vergroot dan verkleind. Hierdoor ontstane achterstanden kunnen op de arbeidsmarkt bovendien moeilijk worden ingehaald. Onderwijs van hoge kwaliteit is – juist nu we de coronacrisis achter ons laten - nodig om alle kinderen gelijke kansen te geven om te leren en zich te ontwikkelen. Dat staat in het SER-advies ‘Gelijke kansen in het onderwijs. Structureel investeren in kansengelijkheid voor iedereen’.
 
Door: Nationale Onderwijsgids