Slob: Lerarenregister wordt niet afgeschaft, maar gaat wel in de koelkast

Het lerarenregister wordt niet afgeschaft. Wel gaat het initiatiefwetsvoorstel voorlopig in de koelkast, totdat er vanuit de leraren zelf goede voorstellen komen om dit verder op te pakken, schrijft minister Slob. Dit meldt VOS/ABB.

Het lerarenregister werd een aantal jaren geleden geïntroduceerd door de inmiddels opgeheven Onderwijscoöperatie. Het register zou leraren meer ruimte en verantwoordelijkheid geven om hun beroep sterker te maken. Alle leraren in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs zouden er in opgenomen worden met hun diploma’s en bijscholingen. Vanaf het begin bleek er echter te weinig draagvlak te zijn onder de leraren zelf.
 

Verplicht lerarenregister

Minister Slob benadrukt dat er een verplicht lerarenregister gaat komen. Het initiatiefwetsvoorstel daartoe blijft daarom bestaan, maar gaat wel voorlopig de koelkast in. Slob vindt dat het nu aan de leraren is om met goede voorstellen te komen over het lerarenregister. Zodra dat het geval is, kan het initiatiefwetsvoorstel weer uit de koelkast. Want zeggenschap van leraren is hierin belangrijk en gaat ervoor zorgen dat het lerarenregister op een zorgvuldige manier, gefaseerd en met draagvlak in wordt gevoerd, zegt Slob.
 

Professioneel statuut

De woorden van minister Slob zullen kunnen rekenen op positieve reacties van diverse onderwijsorganisaties. Onder andere de AOb, CNV Onderwijs, het Lerarencollectief en Leraren in Actie trokken eerder aan de bel omdat ze vreesden dat het lerarenregister helemaal afgeschaft zou gaan worden. Daarmee zouden ook de bepalingen over het professioneel statuut worden geschrapt, waarin afspraken staan over het respecteren van de professionele ruimte van de leraar. Dat wilden de organisaties niet omdat de leraar dan afhankelijk zou zijn van andere partijen om zijn beroep goed uit te voeren.
 
Door: Nationale Onderwijsgids