Kamer-debat over initiatiefvoorstel voor afschaffing verplichte lerarenregister

De Kamer debatteert over het initiatiefvoorstel van Bisschop (SGP) en Kwint (SP) om het verplichte lerarenregister af te schaffen. Dit meldt de Tweede Kamer.

Het lerarenregister, waarin docenten hun diploma's en bijscholingen kunnen registreren, is een aantal jaren geleden ingevoerd, maar stuitte al snel op verzet van leraren. Het werd een verplicht nummer, zegt initiatiefnemer Bisschop. Volgens initiatiefnemer Kwint zette het kabinet-Rutte III het idee in 2019 "in de ijskast" vanwege gebrek aan draagvlak. Kwint en Bisschop willen nu dat het verplichte register uit de wet wordt geschrapt.
 

Draagvlak

Volgens Paul (VVD) vrezen sommige leraren, verenigd in het Lerarencollectief, dat ze een deel van hun zeggenschap verliezen als het register wordt afgeschaft. Maar leraren hebben zich juist voortdurend tegen het lerarenregister verzet, zegt Van Meenen (D66). Dit lerarenregister is nooit van leraren geweest en zal dat ook niet worden, meent hij.
 
Ook Van der Staaij (SGP) ziet een probleem met het draagvlak. Hij vindt het daarom "niet zuiver" om de regels toch boven de markt te laten hangen. Volgens Westerveld (GroenLinks) voelde het register op een gegeven moment als iets dat werd opgelegd vanuit de overheid.
 
Minister Slob, die als adviseur van de Kamer aanwezig is, is tegen het schrappen van het lerarenregister. Hij wijst erop dat op dit moment 14.000 docenten vrijwillig met het register werken. De initiatiefnemers laten deze leraren "in de kou staan". Hij wil dat het register in de wet blijft staan, zodat leraren er op een zelfgekozen moment verder invulling aan kunnen geven.
 

Bekwaamheid

Zo vreemd is een lerarenregister niet, ook advocaten en psychologen hebben zoiets, zegt Peters (CDA). Voor hem is het essentieel dat leraren zelf de regels voor bekwaamheid bepalen. Bouwen aan bekwaamheid is belangrijk, maar dan niet met formulieren die stof gaan happen, zegt Pouw (JA21). Zij pleit voor vrijheid voor de scholen om dit in te vullen.
 

Professioneel statuut

De Hoop (PvdA) is blij dat de initiatiefnemers het voorstel van zijn partij hebben omarmd om het zogeheten professioneel statuut wél te handhaven. Daarin staan afspraken die leraren ruimte geven om hun vak uit te oefenen zoals zij dat willen Ook minister Slob wijst op het belang van dit professioneel statuut. Het schappen daarvan zou volgens hem "een enorme verarming" betekenen.
 
De Kamer sprak eerder op 23 januari 2020 over de initiatiefwet. Op 22 juni wordt erover gestemd.