Leesvaardigheid neemt nog steeds af, AOb roept nieuw kabinet op tot Deltaplan

De leesvaardigheid van Nederlandse scholieren gaat steeds sneller achteruit. Nederland behoort met lezen in het nieuwste Pisa-onderzoek tot één van de allerlaagst scorende Europese landen. Alleen Griekenland scoort op het gebied van leesvaardigheid slechter dan Nederland. Daarom pleit de AOb, samen met zes andere grote onderwijsorganisaties, voor het opstellen van een Deltaplan. Met dat plan willen ze de schoolleiders- en lerarentekorten in het primair en voortgezet onderwijs tegengaan. Dat meldt de AOb. 

Door het Deltaplan op te nemen in het regeerakkoord, kan het nieuwe kabinet het lerarenberoep aantrekkelijker maken.

Lerarentekort 

“Kinderen zijn in vier jaar tijd echt niet dommer geworden, dit loopt gelijk op met het lerarentekort. Voor het trekken van die conclusie hoef je niet goed te zijn in wiskunde. Het oplossen van deze lerarentekorten lukt niet in één kabinetsperiode, daarom is er een Deltaplan nodig dat veel verder kijkt dan vier jaar”, aldus AOb-bestuurder Thijs Roovers.

Masterplan basisvaardigheden 

In het Nederlandse rapport noemen de onderzoekers verschillende maatregelen van het ministerie om de vaardigheden onder leerlingen weer wat op te krikken. Daar komt ook het masterplan basisvaardigheden om de hoek kijken. Roovers pleit voor structurele oplossingen. Tijdelijk geld voor een gedeelte van de oude problematiek, biedt keer op keer geen soelaas.

Deltaplan 

In het Deltaplan geven de onderwijsorganisaties een voorzet. “Het gaat namelijk om de autonomie van de leraren, de leraarsopleidingen, de professionalisering, het gebouw waarin je lesgeeft en de onderwijstijd.” Alle vakbonden en werkgeversorganisaties zijn het eens dat bij het fundament gestart moet worden. “Als het nieuwe kabinet dit niet overneemt en door wil gaan op de oude weg, kom dan niet meer aan bij ons met dalende Pisa-resultaten”, aldus Roovers.

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk