‘Cruciaal dat er in het speciaal onderwijs geen mobieltjesverbod komt'

Het is goed dat het gebruik van smartphones in het basisonderwijs en het speciaal onderwijs aan banden wordt gelegd, maar de Algemene Onderwijsbond (AOb) wijst wel op het belang van mobieltjes in het speciaal onderwijs. Deze kinderen zijn meer afhankelijk van hun telefoon, bijvoorbeeld als het leerlingenvervoer vertraagd is of als er problemen zijn met medicatie. Daarom pleit de AOb voor behoud van mobieltjes voor leerlingen in het speciaal onderwijs. Dit meldt RTV Utrecht. 

Hoewel er geen wettelijk verbod op mobiele telefoons komt in het basis- en speciaal onderwijs, zijn er wel duidelijke afspraken gemaakt met belangenorganisaties. Uit onderzoek van de AOb blijkt dat 80 procent van de basisscholen voor een verbod is, tegenover 55 procent van de speciaal onderwijsscholen. Dat heeft er vooral mee te maken dat hun leerlingengroep de telefoon vaker écht nodig heeft, bijvoorbeeld bij medische noodgevallen of als er problemen zijn met hun vervoer. 

Door: Nationale Onderwijsgids / Johanne Levinsky