Lerarenregister verdwijnt nu definitief in de prullenbak

De koning heeft het wetsvoorstel ontvangen dat een einde maakt aan het lerarenregister. Onderwijsminister Dennis Wiersma meldt dat de ministerraad hem gevraagd heeft dit te doen. Dit meldt VOS/ABB. 

Vorig jaar meldde Arie Slob nog dat wat hem betreft leraren verplicht in het register moesten. In de Tweede Kamer was toen veel kritiek hierop en daar kwam de wens naar voren om het lerarenregister gewoon helemaal te schrappen, maar dat vond Slob een slecht idee. Het kon wel voor een tijdje in de koelkast. 

Lerarenportfolio 

Nu Wiersma het wetsvoorstel om definitief een einde te maken aan het lerarenregister naar de koning heeft verstuurd gaat dit plan van koelkast naar vuilnisbak. Ook het vrijwillige lerarenportfolio, dat voor het register in de plaats zou komen, verdwijnt. Volgens Wiersma maken maar weinig leraren daar gebruik van en is het te duur om het aan te houden.

Onderwijscoöperatie 

Het plan om het verplichte lerarenregister in te voeren ontstond in 2016. Toenmalig VVD-staatssecretaris Sander Dekker van OCW nam het plan over van de later opgeheven Onderwijscoöperatie. In die coöperatie werkten verschillende onderwijsbonden samen. Dekker noemde het register een ‘stok achter de deur’, want nu kon men voorkomen dat er leraren voor de klas gingen staan die helemaal niet bevoegd waren. 

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk