Grote toestroom universitaire studenten: een positieve ontwikkeling of niet?

Het wordt steeds drukker op Nederlandse universiteiten. Komend studiejaar verwachten ze 5 procent meer studenten, volgens de Vereniging van Universiteiten (VSNU). Die stijging is een direct gevolg van de coronapandemie. Minder studenten kiezen voor een tussenjaar en de exameneisen waren versoepeld. Maar ook in eerdere jaren stegen de aanmeldingen voor universiteiten. Moeten we daar blij mee zijn of niet? We spreken hoogleraar Bram Akkermans en onderwijshistoricus Pieter Slaman.

Akkermans spreekt over “een democratisering van het hoger onderwijs”. Hij is hoogleraar privaatrecht aan Maastricht University. “Iedereen in Nederland moet kunnen studeren. We moeten voorkomen dat het een elitair gebeuren wordt voor mensen met veel geld.” Wel erkent hij dat de toestroom van studenten voor uitdagingen zorgt. Zo is er een groot ruimtegebrek op de universiteit. 
 
Slaman staat verdeeld tegenover het grote aantal aanmeldingen. De reden daarvoor? Nederlandse universiteiten groeien over het geheel genomen wel, maar per student daalt het budget al jaren. Ook is de werkdruk onder docenten enorm. En daar zijn studenten ook de dupe van. “Studenten zijn gemotiveerder als ze zich gezien voelen. Maar dat is best lastig als je een massale studie volgt.”
 
Lees hier wat Akkermans en Slaman verder vinden van de toestroom aan studenten. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids