Normal_wetenschap__onderzoek__innovatie

NWO deelt de visie van minister van Engelshoven in de wetenschapsbrief ‘Nieuwsgierig en betrokken – de waarde van wetenschap’ die gisterne is gepubliceerd: om te blijven meedoen in de wereldtop is het meer dan ooit van belang om samenwerking - binnen de wetenschap en tussen wetenschap en samenleving - centraal te stellen en optimaal gebruik te maken van jong talent. Dit sluit aan bij de onlangs bekend gemaakte nieuwe strategie van NWO ‘Verbinden van wetenschap en samenleving.’ Dit meldt NWO.

NWA

De eerste ervaringen met het NWA-programma wijzen erop dat in de consortia inderdaad partijen samenkomen die elkaar eerder niet kenden. Met de oplopende investeringen vanuit OCW voor de NWA zal deze ontwikkeling in de komende jaren verder versterkt worden. NWO onderschrijft dat, waar er sprake is van synergie tussen de bottom-up benadering van de NWA en het missiegedreven innovatiebeleid, deze benut dient te worden om tot optimale resultaten voor het gehele ecosysteem te komen. NWO zal hier graag aan bijdragen.
 

Open science 

Komende jaren zal open science een steeds belangrijkere rol gaan spelen in het betrekken van niet-wetenschappelijke partijen en van het brede publiek. Een ontwikkeling waar Nederland internationaal gezien in voorop loopt. Zo lanceerde NWO samen met een aantal Europese partners Plan S, om vanaf 2020 de stap naar volledig open access publicaties te maken. De transitie naar open access en, breder, naar het open delen van onderzoeksgegevens vereist een behoorlijke omslag in de werkwijze van wetenschappers en een nieuwe benadering van de wijze waarop ze gewaardeerd en beloond worden. Ook op dit terrein staat NWO niet stil en kondigde onlangs aan in een gezamenlijk statement met de VSNU, NFU en ZonMw de nodige inspanningen te zullen plegen.
 

Schouders eronder

De minister constateert terecht ook knelpunten in het huidige systeem. De druk op het wetenschapssysteem en op de wetenschappers is te hoog. NWO is in 2018 in overleg met de universiteiten begonnen met de implementatie van een aantal maatregelen om de aanvraagdruk en dientengevolge lage honoreringspercentages aan te pakken. Ook op andere terreinen blijven inspanningen nodig: het vergroten van diversiteit en verder stimuleren van een inclusieve cultuur in de wetenschap, extra publieke en private investeringen in R&D, het aantrekken en behouden van jong talent en ze daarbij een breder arbeidsperspectief bieden. Ook voor deze onderwerpen is het belangrijk dat wetenschappers, universiteiten, beleidsmakers, bedrijfsleven en wetenschapsorganisaties de handen ineenslaan en de nodige initiatieven nemen om het wetenschapsklimaat in Nederland gezond te houden.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids