KNAW pleit voor doorlopend eigen werkkapitaal - rolling grants - voor wetenschappers

Alle wetenschappers met een vaste aanstelling bij een universiteit of umc moeten een eigen werkkapitaal krijgen, dat ze naar eigen inzicht aan hun werk mogen besteden. Hiervoor pleit de KNAW in een advies over een zogenaamd rolling-grantfonds, dat minister Van Engelshoven vrijdag in ontvangst nam. Dit meldt de KNAW.

De KNAW wil beurzen voor wetenschappers in verschillende fases van hun carrière. Het fonds is bedoeld om de aanvraagdruk te verlagen doordat het niet langer nodig is om ook voor de kleinste onderzoekprojecten bij NWO aan te kloppen. Zo'n basisfinanciering via de universiteiten biedt een natuurlijke zuurstofvoorziening voor het onderzoek.
 
Nederlandse wetenschappers besteden een onevenredig groot deel van hun tijd aan subsidieaanvragen terwijl de honoreringspercentages erg laag zijn. En, nog belangrijker, ze kunnen het geld niet besteden aan die zaken waar de wetenschap volgens henzelf het meest bij gebaat is. Door dit alles gaat er veel tijd en geld verloren. 
 

Rolling-grantfonds

Het rolling-grantfonds voor ongebonden onderzoek, zoals de KNAW dat voorstelt, voorziet universitair docenten, universitair hoofddocenten en hoogleraren met een vaste aanstelling van eigen werkkapitaal in de vorm van onderzoeksbeurzen, telkens als ze een stap in hun loopbaan maken. Voor hoogleraren is er een vervolgmodule.
 
Die beurs kunnen ze op een voor hen geschikt moment gebruiken zodat ze zich kunnen blijven ontwikkelen zonder buiten de universiteit of umc naar geld te hoeven zoeken. Ontvangers mogen zelf bepalen hoe ze het geld besteden: aan de aanstelling van een promovendus of technicus, of de aanschaf van een apparaat bijvoorbeeld. In het advies van de Akademie gaat het om oplopende bedragen, van 250.000 euro voor een universitair docent tot 500.000 euro voor een hoogleraar.
 
Het zal een fonds moeten zijn náást de bestaande onderzoekssubsidies van bijvoorbeeld NWO, dat ook zelf een extra impuls voor ongebonden onderzoek nodig heeft.
 
Door: Nationale Onderwijsgids