Normal_hoogbegaafd_slim_kind__knutselen_creatief_verven_passend_onderwijs

Staatssecretaris Sander Dekker wil dat het onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen gratis wordt en net zo toegankelijk als het onderwijs voor andere leerlingen. Dat komt naar voren uit antwoorden op Kamervragen. Dat meldt VOS/ABB. 

Tweede Kamerlid Kirsten van den Hul van de PvdA stelde Dekker de Kamervragen. Zij baseerde zich op een artikel in het AD over de steeds hoger wordende bijdragen die ouders moeten leveren aan zogeheten plusklassen. Dekker antwoordde vervolgens dat “scholen en samenwerkingsverbanden passend onderwijs gezamenlijk moeten voorzien in een passend aanbod voor elke leerling, ook voor hoogbegaafde leerlingen.” Scholen of samenwerkingsverbanden moeten volgens hem bovendien zelf zorgen voor aparte voorzieningen indien een kind meer of andere ondersteuningsbehoefte nodig heeft. Tot slot mag het niet zo zijn dat deze voorzieningen pas worden geboden als ouders eerst financieel hebben bijgedragen.

De uitspraak van Dekker is gelijk aan de opvatting van beleidsmedewerker Rozemarijn Boer van VOS/ABB. Zij gaf vorige week haar reactie op een oproep van de Vereniging Openbaar Onderwijs. Die riep namelijk op om een einde te maken aan de ouderlijke bijdrage voor onderwijs aan hoogbegaafde kinderen. Volgens Boer “omvat passend onderwijs (…) alle vormen van ondersteuning, dus ook die op het gebied van hoogbegaafdheid.” De behoeften van een kind behoren tot de zorgplicht, waarvoor de school (in overleg met het samenwerkingsverband) verantwoordelijk is, ook qua financiën, aldus de beleidsmedewerker van VOS/ABB.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids