Groot aantal leerplichtige kinderen speciaal onderwijs uit Maastricht zit thuis

Een grote groep leerplichtige kinderen zit thuis. Vooral de kinderen die veel problemen ondervinden, maar waar te weinig zorg voor is, kunnen niet naar school. De zevenjarige Kayne is weggestuurd van de Campus Special Needs (CSN) in Maastricht en zit al sinds september 2023 thuis. CSN is een school voor speciaal onderwijs. Dat meldt L1.

Zo’n 19 leerplichtige kinderen gaan in Maastricht en Heuvelland niet naar school. Deze kinderen zitten normaal gesproken op het regulier basis- en middelbaar onderwijs en op het speciaal onderwijs.

Speciaal onderwijs 

De meeste kinderen die thuiszitten in Parkstad komen van het speciaal onderwijs. Als deze kinderen onderwijs willen volgen dan is er een specifieke behandeling nodig. Deze kinderen hebben psychische problemen die bijvoorbeeld voortkomen uit een vechtscheiding tussen de ouders.

Problemen op school 

De moeder van Kayne, Jasmina Jongen, weet dat er op school problemen waren met haar zoon. Maar de school heeft hem gewoon laten gaan en de handen van hem afgetrokken. Wethouder onderwijs Jordy Clemens bevestigt dat er op dit moment een groep kinderen thuis zit met een complexe zorgvraag. Zij kunnen niet goed genoeg geholpen worden. Ook nemen de scholen voor speciaal onderwijs in Parkstad sinds maart 2024 geen nieuwe kinderen meer aan.

De schoolbesturen van het speciaal onderwijs en het speciaal voortgezet onderwijs gaven in maart aan dat het vijf voor twaalf is. De scholen zaten vol en daarom werd er een opnamestop ingevoerd.

Zo’n 6 procent van de kinderen gaat in Parkstad naar het speciaal onderwijs. Landelijk ligt dat aantal op 3,8 procent. In Parkstad wonen, net zoals in de rest van Nederland, Oekraïense leerlingen en kinderen van statushouders. Er wonen ook gezinnen met schulden, relatieproblemen en/of verslavingsproblemen. Het ministerie geeft alle regio’s in Nederland evenveel geld voor speciaal onderwijs. “Wij hebben meer geld nodig”, aldus Clemens.

Inclusief onderwijs 

De verandering van het schoolsysteem is volgens Karin Gruijters, lid van de Medezeggenschapsraad van CSN, juist het probleem. “Inclusiever onderwijs is iets dat het Rijk graag wil. Alle kinderen in dezelfde klas, ongeacht beperking, gedrag- of emotionele problemen. Dan zitten er dus kinderen met gedragsproblemen in een klas met kinderen die moeilijk leren. In de klas gaat dan vaker gedoe ontstaan omdat de kinderen die moeilijk leren het gedrag van de kinderen met gedragsproblemen gaan kopiëren.”

'Zorg op school moet beter' 

Betere zorg op school zou de oplossing moeten zijn volgens Sven Balk, directeur van zorgcoöperatie JenS. De zorg moet op school goed zijn, op die manier houd je de kinderen op school, zo stelt hij.

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk