Bijdrage van dr. Kees Vernooy aan taal- en leesonderwijs bekroond met lintje

Dr. Kees Vernooy is op 26 april 2024 door Iris Meerts, burgemeester Wijk bij Duurstede, benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje- Nassau. Dr. Vernooy heeft een uitmuntende bijdrage geleverd op het gebied van effectief leesonderwijs in Nederland én Vlaanderen. Ook op inmiddels 79-jarige leeftijd zet hij hier zich nog dagelijks voor in. Dr. Vernooy is als professional leader nauw betrokken bij Expertis Onderwijsadviseurs. Hij speelt een sleutelrol in het verbinden van wetenschappelijke inzichten over goed (lees)onderwijs aan de dagelijkse onderwijspraktijk. Dat meldt Expertis Onderwijsadviseurs. 

Vernooy verdient een lintje voor zijn enorme maatschappelijke inzet. Hij heeft zich gedurende tientallen jaren tot op de dag van vandaag met hart en ziel, en op bijzondere wijze, ingezet voor de samenleving in haar geheel, en goed onderwijs in het bijzonder. Het is zijn missie om inzichten uit (internationaal) wetenschappelijk onderzoek omtrent effectief (lees)onderwijs te verspreiden zodat alle leerlingen goed leesonderwijs krijgen. Vernooy heeft talloze lezingen verzorgd, publicaties geschreven en onderzoeken naar effectief (lees)onderwijs begeleid. Ook was hij jarenlang lector Effectief taal- en leesonderwijs.

Goed onderwijs voor alle leerlingen 

Zijn werk is niet ‘slechts’ zijn werk. Zijn werk is zijn leven. Kenmerkend aan de wijze waarop hij optreedt is naast zijn deskundigheid ook zijn gedrevenheid om bij te dragen aan goed onderwijs voor alle leerlingen, in het bijzonder kansarme leerlingen. “Vrijwel niemand is zo goed op de hoogte van wat er internationaal speelt als Kees Vernooy. Hij biedt kansen en geeft podium aan jonge talenten en is tevens kundig, nauwkeurig, trouw, loyaal en eerlijk. Deze uitmuntende bijdrage aan de samenleving mag bekroond worden. Expertis vindt dat Kees Vernooy een lintje verdient voor zijn enorme maatschappelijke inzet om laaggeletterdheid de wereld uit te helpen”, aldus dr. Gert Gelderblom, directeur Experts Onderwijsadviseurs.

Leermeester en mentor 

Dr. Vernooy is een leermeester en mentor voor velen. Hij speelt een sleutelrol in het doorgeven van wetenschappelijke inzichten naar de praktijk. Hij deed dit al in een tijd waarin dit in het onderwijs nog geen gemeengoed was. Vernooy heeft vele honderden lezingen gegeven. Hij inspireerde daarmee vele leraren, intern begeleiders, schoolleiders en bestuurders over effectief (taal-/lees)onderwijs. Hij vertaalde inzichten uit internationaal wetenschappelijk onderzoek naar de Nederlandse onderwijspraktijk. Een bijzondere eigenschap van Vernooy is dat hij oog heeft voor jong talent. Menig student, leraar, taal- leescoördinator en intern begeleider is door Vernooy gestimuleerd tot verdere studie en/of (promotie)onderzoek. Al duizenden leraren namen de inzichten van Vernooy tot zich. En dankzij die inspanningen, hebben tienduizenden leerlingen leren lezen.

Expertis Onderwijsadviseurs 

Vernooy is al sinds jaar en dag als professional leader verbonden aan Expertis Onderwijsadviseurs. Nog dagelijks voedt hij de onderwijsadviseurs van Expertis met relevante wetenschappelijke inzichten. Expertis Onderwijsadviseurs selecteerde de top 5 artikelen door en over Vernooy.

Door: Nationale Onderwijsgids