Leren en ontwikkelen in de zorg stagneert door hoeveelheid zzp'ers

Het groot aantal zzp’ers is volgens leidinggevenden in de zorg in toenemende mate een belemmering voor medewerkers om te leren en ontwikkelen binnen hun zorgorganisatie. 24 procent van de leidinggevenden noemt deze belemmering, waarmee het de top drie belemmeringen binnenstormt. Dit blijkt uit de L&D in de zorg monitor 2024, uitgevoerd door onderzoeksbureau Sparkey | Motivaction in opdracht van Noordhoff Zorg.

“We horen in de praktijk dat zorgmedewerkers in loondienst de gaten in de roosters vullen. Zij draaien de minder aantrekkelijke, vaak drukke, diensten en hebben vaak meer verantwoordelijkheden dan zzp’ers. Bijvoorbeeld participatie in werkgroepen, taken rondom kwaliteit van zorg en familie en naasten te woord staan als stabiele factor in de zorgverlening. Hierdoor blijft er nog minder tijd over om te leren”, aldus Patrick Hendriks, General Manager Noordhoff Zorg.

'Onvoldoende tijd om te leren' 

De meest genoemde belemmeringen door leidinggevenden in de zorg zijn ‘onvoldoende tijd om te leren’ (47 procent) en ‘medewerkers leren voornamelijk omdat het moet’ (27 procent). Dat tijdgebrek bij werknemers is ook volgens de L&D/HR-professionals in de zorg de grootste boosdoener (64 procent) terwijl maar liefst 50 procent van hen aangeeft dat medewerkers voornamelijk leren omdat het moet. Medewerkers in de zorg denken zelf anders over dat laatste. 23 procent van hen leert omdat het wordt gevraagd door de werkgever. Veel vaker genoemde redenen zijn bijblijven in mijn vak (75 procent), om mijn functie beter uit te kunnen oefenen (69 procent) en omdat ik het leuk vind (46 procent). 

Tijdens het werken 

Een groot deel van de zorgmedewerkers (57 procent) leert en ontwikkelt het liefst tijdens het werken en een veel kleiner deel (18 procent) leert liever wanneer ze niet met patiënten bezig zijn. Als het gaat om het lezen of bekijken van bepaalde leerstof, gebeurt dat idealiter kort tussen het werken door (58 procent) en niet tijdens lange (online) trainingen (21 procent, de rest is neutraal). 

Voor een groot deel van de zorgmedewerkers is er geen zichtbare en duidelijke communicatie vanuit L&D/HR-professionals over wat er allemaal mogelijk is op het gebied van ontwikkeling (32 procent vindt van wel, de rest is het niet uitgesproken eens). Bijna de helft van de L&D/HR-professionals (47 procent) erkent dat het lastig is om het leeraanbod goed onder de aandacht te krijgen bij de medewerkers. Volgens 45 procent van de L&D/HR-professionals en 30 procent van de leidinggevenden zou het thema L&D als vast agendapunt bij jaargesprekken een goede manier zijn om medewerkers te motiveren om te leren.

Belemmeringen tijdens het leren 

Patrick Hendriks, General Manager Noordhoff Zorg: “Het onderzoek laat zien dat medewerkers graag willen leren maar een deel van hen daarbij belemmeringen ervaart. Samen met werkgevers willen wij deze belemmeringen zoveel mogelijk wegnemen. Met dit onderzoek in handen weten we waar de winst te halen is. Maak meer mogelijk dat tijdens werktijd geleerd kan worden. En zorg dat het efficiënt kan, zodat meer geleerd kan worden in minder tijd. Wij ontwikkelen door op dit vlak. Het leermateriaal wordt toegankelijker gemaakt om tijdens het werk te gebruiken. Bijvoorbeeld met microlearning dat gericht is op kort en bondig leren op een makkelijk consumeerbare manier.”

Samen met collega's 

Leren mag volgens zorgmedewerkers ook leuker en makkelijker zijn. Voor een derde (31 procent) van de medewerkers helpt het om samen met collega’s te leren. Dat is daarmee de meest genoemde verbetermogelijkheid om ontwikkeling te bevorderen. Gevolgd door 28 procent die aangeeft dat meer leren tijdens het werken dan in trainingen ze zou helpen. Het leuker maken van het leeraanbod (20 procent) staat op plek 3 en het vergemakkelijken van het aanmelden voor trainingen staat op plek 4 (17 procent).

Ook werkgevers noemen het leuker en makkelijker maken van leren in hun top 3 van oplossingsrichtingen om mogelijke belemmeringen weg te nemen. 42 procent van de L&D/HR-professionals wil medewerkers meer met collega’s laten leren (plek 2), en 28 procent van de leidinggevenden wil het leeraanbod leuker maken dan het nu is (plek 3).

De L&D in de zorg monitor 2024 is de tweede editie van een jaarlijks onderzoek onder L&D professionals, leidinggevenden en zorgprofessionals.

Door: Nationale Onderwijsgids