Normal_van_engelshoven

Alle mbo-scholen werken de komende jaren verder aan het verbeteren van het middelbaar beroepsonderwijs. In kwaliteitsagenda’s hebben zij samen met scholen en bedrijven in de regio hun ambities voor de komende jaren vastgelegd. Een onafhankelijke commissie adviseert minister Van Engelshoven van OCW nu om deze agenda’s goed te keuren en de hiervoor gereserveerde kwaliteitsgelden beschikbaar te stellen. Dit meldt Rijksoverheid. 

De kwaliteitsagenda’s vloeien voort uit het Bestuursakkoord Trots, vertrouwen en lef dat de MBO Raad (namens de mbo-scholen) en minister Van Engelshoven vorig jaar februari sloten. In dit akkoord is afgesproken dat scholen in de regio de ruimte krijgen om samen met bedrijven, gemeenten, docenten en studenten plannen te maken voor verbetering van het middelbaar beroepsonderwijs. Voor goede plannen stelt het ministerie van OCW in totaal een bedrag van 1,6 miljard euro ter beschikking voor een periode van vier jaar.
 
Een onafhankelijke commissie, onder voorzitterschap van Michiel Scheffer, heeft de afgelopen maanden de agenda’s beoordeeld. De commissie heeft alle scholen bezocht en de plannen intensief doorgesproken. Alle plannen van de commissie hebben inmiddels een positieve beoordeling gekregen. Op maandag 27 mei bood de commissie haar advies aan minister Ingrid van Engelshoven aan tijdens een werkbezoek aan het Summa College.
 

Eigen keuzes

Commissievoorzitter Michiel Scheffer is blij met het resultaat: "Er liggen 61 ambitieuze kwaliteitsagenda’s waarin je ook duidelijk het stempel van de regio terugziet."
 
Ook minister Van Engelshoven is tevreden: "Het is belangrijk dat scholen de ruimte krijgen en gebruiken om zelf keuzes te maken. De hebben ze ook gedaan. In de plannen is natuurlijk ook aandacht voor een aantal gemeenschappelijke thema’s zoals gelijke kansen en kwetsbare jongeren. Maar scholen hebben nadrukkelijk ook ambities geformuleerd op eigen, regionale thema’s.  Ik ben trots op het mbo en heb het vertrouwen dat met deze ambitieuze plannen het beroepsonderwijs nog beter wordt."
 
Ton Heerts, voorzitter van de MBO Raad: "De scholen hebben intensief samengewerkt met onder meer het bedrijfsleven in de regio om tot deze plannen te komen. En dat is vanwege de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt natuurlijk pure winst. Niet alleen voor het bedrijfsleven en de regio, maar ook voor de studenten."
 

Kwaliteitsafspraken

Voor de kwaliteitsafspraken mbo stelt het ministerie van Onderwijs in totaal 1,6 miljard euro beschikbaar, verdeeld over vier jaar (2019-2023). 
 
Door: Nationale Onderwijsgids