Normal_handtekening__petitie

Minister Van Engelshoven van Onderwijs en Ton Heerts, voorzitter van de MBO Raad, hebben vandaag hun handtekening onder het bestuursakkoord ‘Trots, vertrouwen en lef’ gezet. De nieuwe afspraken tussen het kabinet en de mbo-sector zijn cruciaal voor de verdere ontwikkeling van het mbo als beroepsonderwijs voor iedereen: jongeren, werkenden en werkzoekenden die zich willen bij- of omscholen, samenwerkingspartners zoals het bedrijfsleven en lokale overheden en werknemers. Het mbo is de eerste sector waarmee dit kabinet een akkoord heeft gesloten. Dat meldt Rijksoverheid.

Het akkoord bevat afspraken over de nieuwe plannen van scholen over gelijke kansen, over het verder brengen van kwetsbare jongeren en over een leven lang ontwikkelen. De afgelopen zeven jaar hebben de mbo-scholen stevig geïnvesteerd in verdere verhoging van de kwaliteit. Dat is aantoonbaar gelukt. De scholen hebben over het algemeen hun financiën en onderwijs op orde. De tevredenheid van studenten en het bedrijfsleven is een inspiratie om verder te verbeteren en ook als werkgever kunnen scholen bij werknemers rekenen op waardering.

Minister Van Engelshoven heeft veel vertrouwen in het mbo. Volgens haar behoren de Nederlandse mbo’s tot de beste van de wereld. Ze zou nu graag zien dat mbo-scholen lef tonen en maximaal transparant zijn, zodat het mbo nog sterker wordt. Ton Heerts van de MBO Raad voegt daaraan toe dat het mbo "het hart is van de maatschappij en cruciaal voor onze economie."

Het bestuursakkoord biedt de scholen dan ook ruimte om zich de komende jaren specifieker te richten op jongeren in kwetsbare posities. Daarnaast kunnen scholen zich verder specialiseren als natuurlijke partner binnen een leven lang ontwikkelen voor studenten, voor het bedrijfsleven en voor (lokale) overheden. Het akkoord biedt tegelijk ruimte en vertrouwen aan scholen om als werkgever aantrekkelijk te zijn en te blijven; onder meer het verminderen van administratieve lasten door het schrappen van overbodige regels moet het werkplezier vergroten. Bovendien benadrukt het akkoord het belang van samenwerking in de regio. 

Het bestuursakkoord heeft een looptijd van vier jaar (2018-2022). De scholen committeren zich aan realisatie van de gemaakte afspraken door hun kwaliteitsagenda’s door een onafhankelijke commissie te laten monitoren. De commissie staat onder leiding van Michiel Scheffer. Bij haar toetsing maakt deze commissie maximaal gebruik van input van docenten, studenten en werkgevers.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids