Normal_telefoon__app__digitaal__mobiel

Sinds gisteren is de app ‘meldcode kindermishandeling’ speciaal voor beroepskrachten uit de kinderopvang beschikbaar. De app is een digitale vertaling van het protocol ‘kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag’ voor de kinderopvang van juni 2018. In de app is ook het nieuwe afwegingskader opgenomen. De app is laagdrempelig en gericht op gebruik in de praktijk op het kinderdagverblijf, in de buitenschoolse opvang en gastouderopvang. Dit meldt BOinK.

Met de app kan ‘klik voor klik’ door de stappen van elke route uit het protocol ‘kindermishandeling
en grensoverschrijdend gedrag’ worden gelopen. Daardoor krijgt de gebruiker alleen de informatie
en stappen uit de meldcode te zien die op dat moment voor hem/haar van toepassing zijn. Bij elke
stap kan om extra toelichting worden gevraagd. Gedurende het hele proces zie je in een
voortgangsbalk hoe ver je je in het stappenplan bevindt. De app is bij uitstek geschikt om in de
praktijk, zo nodig op de groep, met telefoon of tablet in de hand te gebruiken.
 

Afwegingskader

 
Aanleiding voor het ontwikkelen van de app was het nieuwe afwegingskader. Dit onderdeel uit de
meldcode leent zich bij uitstek om interactief (vertaald in de app) te gebruiken. Het afwegingskader
bestaat uit vijf afwegingsvragen. De vragen worden met ‘ja’ of ‘nee’ beantwoord. Met een paar
klikken krijgt de gebruiker antwoord op twee afwegingen: Is melden bij Veilig Thuis noodzakelijk en is hulp bieden (ook) mogelijk?
 

Informatie, tips, voorbeelden en downloads in de app

 
Naast de meldcode is in de app ook algemene informatie te vinden over het onderwerp
kindermishandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Vanuit de app kunnen observatie- en signalenlijsten worden gedownload als ook een sociale kaart met contactgegevens van relevante instanties. In de app zijn de meestgestelde vragen over de meldcode kindermishandeling en Veilig Thuis opgenomen. Tot slot staan er in de app herkenbare praktijkvoorbeelden.
 

Laagdrempelig

 
Kindermishandeling is een gevoelig onderwerp. Pedagogisch medewerkers vinden het soms lastig om
bij ‘niet pluis’-gevoelens de meldcode erbij te pakken. Het gebruik van de app is laagdrempelig, er
kan ook eerst algemene informatie worden opgezocht voordat wordt besloten de meldcode toe te
passen. Er kan even worden ‘gespiekt’ naar de stappen, wat staat er ook alweer in de meldcode? Op
deze manier hopen de ontwikkelaars van de app dat pedagogisch medewerkers en gastouders
signalen van kindermishandeling eerder herkennen, de meldcode toepassen en na afweging al dan
niet overgaan tot melding. Kwetsbare kinderen komen dan eerder in beeld en nodige hulp kan
worden geboden.
 

Anoniem

 
Voor het gebruik van de app hoeft geen account te worden aangemaakt. Er worden geen cookies
opgeslagen. De app kan dus volledig anoniem worden gebruikt. De app Meldcode
Kindermishandeling kan worden gedownload uit de App Store en Play Store.
 
Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK) heeft als projectleider ‘Verbeterde
Meldcode Kinderopvang’ in samenwerking met de Brancheorganisatie Kinderopvang,
Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang en Sociaal Werk Nederland de verbeterde
meldcode en daarbij behorende app ontwikkeld. 
 
Download de app Meldcode ko uit de App Store en Play Store
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids