Normal_gautam-arora-ovdtguhupby-unsplash

Kinderopvangorganisaties en gastouderbureaus maken meer en betere meldingen van (vermoedens van) fysiek geweld. Als gevolg daarvan is het aantal meldingen van dit soort geweld in de kinderopvang toegenomen. Hierover kwamen vorig jaar 62 meldingen binnen bij de Inspectie van het Onderwijs. In 2019 waren dit nog 55 meldingen en in 2020 40. Dit meldt Kinderopvang Totaal. 

Er is sprake van een overlegplicht voor houders van kinderopvangorganisaties of gastouderbureaus die vermoeden dat een kind op de opvang wordt mishandeld of misbruikt.  Dit gaat dan om mishandeling of misbruik – of vermoedens daarvan – door bijvoorbeeld een gastouder, huisgenoot van een gastouder of een chauffeur. Eerst wordt er een melding gemaakt bij de houder, die vervolgens deze vermoedens bij de Inspectie van het Onderwijs moet melden.

Soorten meldingen

De inspectie ontving vorig jaar 136 meldingen over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, fysiek geweld en psychisch geweld. Daarvan waren 77 meldingen afkomstig van een basisschool met buitenschoolse opvang. Negen meldingen kwamen van een medewerker in de kinderopvang, 25 ouders maakten een melding, 8 van de GGD en ook ontving de inspectie 16 overige meldingen. In 2020 kwamen er in totaal 104 meldingen hierover binnen. Vooral het aantal meldingen van fysiek geweld in de kinderopvang is toegenomen. Daarover kwamen er 62 binnen.

Door: Nationale Onderwijsgids / Johanne Levinsky