Bijeenkomst voor scholen over kindermishandeling en huiselijk geweld

Scholen en gemeenten delen hun ervaringen over situaties van kindermishandeling en huiselijk geweld tijdens een bijeenkomst van stichting PubliekPrivaat. Dit meldt VO Raad.

De bijeenkomst vindt woensdag 12 oktober plaats via Zoom. Er zijn twee sessies: van 10:00 tot 12:00 uur en van 13:30 tot 15:30 uur.

Actuele thema’s

Tijdens de sessies zal er aandacht worden besteed aan meerdere actuele thema’s. Zo maken veel scholen tegenwoordig gebruik van ervaringsdeskundigen, maar zijn zij soms nog aan het zoeken hoe zij dit concreet moeten vormgeven. Zeker in de preventieve sfeer. Tijdens de bijeenkomst wordt er stilgestaan waar scholen een ervaringsdeskundige kunnen vinden en hoe zij een samenwerking met diegene kunnen aangaan.

Veilige omgeving

Daarnaast is het volgens de VO Raad erg belangrijk om te zorgen voor een veiligere omgeving. Om dit te kunnen realiseren, is het van belang dat scholen hun schoolbeleid ontwikkelen of aanscherpen. Op 12 oktober wordt er tijdens de twee sessies stilgestaan bij hoe scholen dit in de praktijk kunnen vormgeven. Ook wordt besproken hoe signalen van kindermishandeling of huiselijk geweld kan worden herkend, waardoor de handelingsverlegenheid wordt doorbroken.

Meldcode

Tot slot zijn scholen verplicht om te werken met de meldcode ‘Huiselijk geweld en kindermishandeling’. In veel gevallen wordt deze code specifiek gemaakt voor eigen praktijk door bijvoorbeeld te beneomen wie de stappen moet doorlopen. Daarnaast kan het nodig zijn om extra aandacht te besteden aan het signaleren en de manier van handelen bij specifieke vormen van geweld. Dit kan ook opgenomen worden in de meldcode. Tijdens de bijeenkomst wordt stilgestaan bij hoe scholen dit kunnen aanpakken.

Door: Nationale Onderwijsgids / Eline Boer