'Sprake van discriminatie door taaleis interne vacature Haagse Hogeschool'

Volgens het College voor de Rechten van de Mens heeft de Haagse Hogeschool mensen met een niet-Nederlandse achtergrond onterecht benadeeld bij het uitzetten van een interne vacature. Er stond namelijk een strenge taaleis in de vacature voor hogeschooldocent bij de opleiding Internal Public management (IPM), een Engelstalige opleiding. Dit meldt Science Guide. 

Van de sollicitanten werd verwacht dat ze de Engelse én Nederlandse taal uitstekend beheersten, terwijl de voertaal op de opleiding Engels is. De twee docenten die in klacht indienden bij het College voor de Rechten van de Mens vonden dat geïnteresseerden met een niet-Nederlandstalige achtergrond hierdoor onterecht benadeeld werden.

Curriculum

Voordat ze hun klacht indienden, gingen ze het gesprek intern aan. De vacature werd daarna uitgebreid met het bericht dat er ontwikkelingsmogelijkheden zijn voor kandidaten die het Engels of Nederlands onvoldoende zouden beheersen. Alsnog besloten de docenten geen sollicitatiebrief te sturen, waardoor ze volgens de Haagse Hogeschool niet persoonlijk benadeeld werden. De hogeschool is bovendien van mening dat een docent de Nederlandse taal goed moet kunnen beheersen vanwege de samenwerking met de Nederlandstalige opleiding Bestuurskunde/Overheidsmanagement. Dit zou vooral een vereiste moeten zijn voor ontwikkeling van het curriculum.

Discriminatie door taaleis

Het College voor de Rechten van de Mens vindt echter dat de taaleis zeer streng in de vacature vermeld stond en snapt daarom ook dat de twee klagers daarmee dachten niet aan de functie-eisen te voldoen. Een latere verduidelijking van de vacature maakte daarin niet het verschil, omdat het hoge niveau van het Nederlands nog steeds vereist was. De Haagse Hogeschool heeft ook niet aannemelijk kunnen maken dat de taaleis echt noodzakelijk was. Er is volgens het Mensenrechtencollege sprake geweest van discriminatie doordat de school indirect onderscheid maakte op basis van ras.

Door: Nationale Onderwijsgids / Johanne Levinsky