Normal_students-asking-doubts-to-professor-2022-02-02-04-49-13-utc

Veel universiteiten vragen aan het einde van een vak om een studentenbeoordeling via evaluaties. Hieruit blijkt dat vrouwelijke docenten aantoonbaar gediscrimineerd worden. Volgens onderzoeker Michelle Ronksley-Pavia bevorderen de enquêtes middelmatig onderwijs en zijn ze extra nadelig voor vrouwen. Toch worden de evaluaties steeds belangrijker in de loopbaanontwikkeling.  Dit meldt ScienceGuide.

Volgens Ronksley-Pavia zijn studenten verander in consumenten door de commercialisering en markgerichte aanpak van het hoger onderwijs. De onderzoeker vertelt dat studenten niet naar het onderwijs gaan om te leren, maar om een diploma ‘te kopen’. Hierbij zijn de studentenevaluaties veranderd in ‘klantenservice’-evaluaties.
 
Uit onderzoek blijkt namelijk dat het gebruik van evaluaties middelmatig onderwijs bevordert en de inflatie van studentencijfers vergroot. Studenten kunnen met behulp van de beoordeling macht uitoefenen over academici. De beoordeling van een docent kan namelijk afhangen van het cijfer die een student ontvangt. Zo kunnen zij de evaluatie aanpassen op het cijfer dat zij hebben ontvangen.

Discriminatie

Ronksley-Pavia zegt dat de discriminatie vooral voorkomt wanneer studenten de persoon beoordelen in plaats van de les zelf. In de afgelopen vijftig jaar heeft onderzoek laten zien dat studentenevaluaties van vrouwelijke docenten onderliggende seksisme, homofobie, racisme, leeftijdsdiscriminatie en validisme laten zien. De uitkomst van deze evaluaties heeft vaak grote gevolgen op de mentale gezondheid en carrièreontwikkeling van vrouwelijk hoogleraren.  
 
In de enquêtes komen verschillende vormen van geslachtsbias voor. Zo twijfelen studenten bijvoorbeeld over de onderwijscompetenties van vrouwelijke academici of dat ze een verlegen of nerveuse indruk afgeven.
 
Een onderzoek van 20.000 studentenevaluaties in Nederland van 2009 tot en met 2013 liet zelfs een verschil zien van 37 procent tussen de scores van vrouwelijke- en mannelijke docenten. Dit is een verontrustend verschil, vooral omdat de academische wereld zeer competitief is waarbij de evaluaties een grote rol spelen. Hierdoor blijft de ongelijkheid en genderbias aanhouden.

Andere vorm

Ronksley-Pavia pleit ervoor dat universiteiten de vooroordelen tegen vrouwen moet aanpakken als ze de evaluaties willen blijven gebruiken. Door geslachtblinde gebruik van enquêtes kan geslachtsongelijkheden vermeden worden. De onderzoeker stelt dat vrouwen in de academische wereld al tientallen jaren barrières moeten overwinnen om een gelijkwaardige behandeling te krijgen op de werkplek. Door het systeem rondom de evaluaties te veranderen kunnen onderwijsinstellingen ook bijdragen aan meer geslachtsgelijkheid in de academische wereld.
 
Door: Nationale Onderwijsgids / Marian van Reesch