Discriminatie van internationale geneeskundestudent van buiten EU

Medische opleidingen van Nederlandse universiteiten discrimineren internationale studenten van kleur die van buiten de Europese Unie komen. Die studies zouden zich richten op internationalisering, maar uit nieuw onderzoek blijkt dat die internationalisering zich slechts op de EU richt. Vooral tijdens klinische studies blijken studenten gediscrimineerd te worden door artsen én patiënten. Dit meldt ScienceGuide. 

Binnen het onderzoek bij de Universiteit Maastricht zijn studenten geïnterviewd, focusgroepen georganiseerd en vragenlijsten ingevuld. Een student die meedeed aan het onderzoek deelt denigrerende opmerkingen en racistische grappen van artsen. Buitenlandse studenten van kleur – binnen het onderzoek genoemd Ethnic Minority Medical Students (EMS) - ervaren pestgedrag en racisme, enkel vanwege hun afkomst. Ze voelen zich buitengesloten door hun collega’s uit Nederland. Zo zegt een deelnemer dat hij in het eerste jaar van zijn geneeskundestudie geen vrienden had en niemand met hem wilde samenwerken in projectgroepen. Waarom weet hij niet, hij kan enkel gissen dat ze hem niet kenden en dat hij werd afgerekend op zijn huidskleur.

Micro-agressies

EMS-studenten voelen ervaren gevoelens van betutteling, met name vanwege de vooroordelen die mensen over hun land van herkomst hebben. Zo waren aannames over het gebrek aan wifi in hun land of criminele activiteiten. Studenten ervaren versterkte isolatie en uitsluiting door deze zogenoemde micro-agressies.

Duitse en Belgische studenten

Hoewel de universiteit zegt een internationale en diverse instelling te zijn, ontdekten de gedupeerde studenten dat die internationalisering vooral gericht is op studenten binnen de Europese Unie. “Het is ook wel grappig dat deze universiteit zichzelf profileert als de meest internationale en meest diverse universiteit. Maar het zijn vooral nog steeds Duitse of Belgische studenten.”

Door: Nationale Onderwijsgids / Johanne Levinsky