Nederlandse basisschoolleerlingen leren over slavernijverleden met kwartetspel

Uit een peiling van Stichting TienTotZestien onder ruim 11.000 basisschoolleerlingen uit de bovenbouw, blijkt dat maar liefst 32 procent van de leerlingen slavernij ziet als iets van vroeger en er daarom niet veel over weet. Ook komt naar voren dat bijna de helft van de leerlingen (41 procent) vind dat zij niet alles weten over het slavernijverleden en hier wel meer over zouden willen leren. Om deze reden heeft de stichting vandaag het gratis lespakket 4XNEE gelanceerd. Dat meldt 4XNEE.

Bijna de helft van de leerlingen geeft aan dat zij meer zouden willen leren over het Nederlandse slavernijverleden. Echter worstelen veel scholen en docenten met de vraag hoe dit, soms ingewikkelde en gevoelige onderwerp, aan te snijden in de klas. Ook is er nog weinig laagdrempelig lesmateriaal beschikbaar voor scholen om interactief met onderwerpen als het slavernijverleden aan de slag te gaan. Initiatiefnemer Louis Hilgers van Stichting TienTotZestien vertelt: “Met het initiatief en lesmateriaal 4XNEE willen we op een speelse manier een open discussie over de thema’s discriminatie, racisme en slavernij in iedere klas mogelijk maken en op positieve manier aanjagen.”

Kwartetspel 

4XNEE is een gratis en compleet lesmateriaalpakket voor de bovenbouw van het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Het doel van 4XNEE is op een interactieve wijze, middels het alom bekende kwartetspel, kinderen kennis bij te brengen over discriminatie, racisme en slavernij. De kaarten van de drie kwartetspellen zijn gebaseerd op waargebeurde verhalen en sluiten daarbij aan bij de beleefwereld van de leerlingen. Door een spelvorm te gebruiken nemen de motivatie en de betrokkenheid van leerlingen sterk toe. Hierdoor wordt discussie over deze moeilijke onderwerpen gestimuleerd en leren leerlingen open te staan voor iedereen, zowel binnen als buiten de klas.

Leerkracht Thom van der Lubben van basisschool De Regenboog heeft 4XNEE al gespeeld met zijn klas en ondervond het effect in de klas: “Kinderen horen en zien veel, maar niet alles. Het was dan ook heel goed om echt stil te staan bij onderwerpen als racisme en slavernij. Het was bovendien makkelijk en tijdbesparend om 4XNEE te gebruiken, want iedereen kende de kwartetspelregels al. Het gesprek kwam daarmee goed op gang.” 

Discriminatie en racisme 

“Het is een kwalijke situatie dat een derde van de leerlingen het slavernijverleden ziet als iets van vroeger en er daarom niet zoveel van weet,” aldus Louis Hilgers van Stichting TienTotZestien. Door kennis te maken met het slavernijverleden en de gevolgen daarvan, wil de stichting leerlingen bewust maken van de rol van Nederland in de trans-Atlantische slavenhandel en de impact die deze geschiedenis heeft gehad op de huidige maatschappij. “Zo begrijpen ze beter waarom bepaalde groepen mensen nog steeds te maken hebben met discriminatie, racisme en ongelijkheid. En door leerlingen te leren wat discriminatie en racisme zijn en hoe dit nog diep in onze samenleving een rol speelt, kunnen ze dit beter herkennen. Zodoende kunnen ze actieve en kritische burgers worden die bijdragen aan een veilige en inclusieve schoolomgeving.”

Door: Nationale Onderwijsgids