Nieuwe handreiking schooladvisering po-vo verschenen

Deze week is de nieuwe handreiking schooladvisering verschenen. Deze handreiking wil leerkrachten, intern begeleiders en schoolleiders ondersteunen bij het tot stand komen van het schooladvies en sluit aan op huidige inzichten uit de wetenschap en praktijk. Dit meldt SLO.

Hoe maak je samen die brede ontwikkeling van leerlingen inzichtelijk? Welke informatiebronnen gebruik je bij het bepalen van een passend schooladvies? Hoe betrek je leerlingen, ouders en voortgezet onderwijs? Wat werkt volgens onderzoek, hoe pakken scholen het aan?
 
Deze vragen worden beantwoord in de nieuwe handreiking schooladvisering van het ministerie van Onderwijs. SLO werkte samen met zeven basisscholen mee aan de totstandkoming om onderzoek en praktijk te verbinden. 
 

Het hele team denkt mee

Op basisschool De Poort in Loenen bijvoorbeeld, is het schooladvies daadwerkelijk een gezamenlijke verantwoordelijkheid, vertelt schoolleider Chantal Hagen. Zijzelf buigt zich samen met de leerkrachten van groep 7 en 8 én de ib’er over de advisering. “We proberen breed met elkaar te kijken. Nadat we in klein comité het schooladvies geformuleerd hebben, wordt het besluit aan het hele team voorgelegd.” De Poort is een kleine school en werkt een aantal momenten per week groepsdoorbroken, dat maakt het makkelijker. “Iedereen kent iedereen. Soms twijfelen we over een advies, dan is het fijn dat van onderbouwleerkracht tot bovenbouwcollega een gefundeerde bijdrage kan leveren.”
 
Hagen en haar collega’s werkten mee aan de handreiking. “Het is fijn dat je daarin alles bij elkaar hebt. De handreiking maakt je ook bewust van waar je rekening mee kunt houden.” Zijzelf gaat naar aanleiding van de publicatie bijvoorbeeld met haar team onderzoeken of ze het eigenaarschap van de leerling willen vergroten, bijvoorbeeld door die al te betrekken bij het pre-advies in groep 7.
 
Op de website handreiking schooladvisering is de handreiking, inspirerende schoolportretten, een animatie en nog veel meer te vinden.
 
Door: Nationale Onderwijsgids