Normal_vrouwen__opleiding__college__cursus__hoger_onderwijs__hbo__uni

Op woensdag 4 december vindt de landelijke Pabo Kennisdeeldag plaats. Deze dag is bedoeld voor opleidingsdocenten die lesgeven in de vakken die gekoppeld zijn aan de zogenaamde kennisbases, maar ook voor managers van pabo’s, vertegenwoordigers vanuit de PO-Raad en betrokkenen van het ministerie van onderwijs. Dit meldt SLO.

Curriculum.nu

In de ochtend staan de opbrengsten van Curriculum.nu centraal. Leden van de ontwikkelteams (OT’s) vertellen samen met SLO’ers – vanuit hun ondersteunende rol in het proces van curriculum.nu - over de opbrengsten van Curriculum.nu: de visies, de grote opdrachten, de bouwstenen en de aanbevelingen voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs.
 

Aanpassingen

Dit doen zij voor de negen vak- en leergebieden: Digitale geletterdheid, Engels/ moderne vreemde talen, Nederlands, Rekenen & Wiskunde, Burgerschap, Bewegen & Sport, Kunst & Cultuur, Mens & Natuur en Mens & Maatschappij. Voor de lerarenopleiders zijn de ontwikkelingen relevant omdat veranderingen in het curriculum zullen leiden tot aanpassing van de kennisbases en de opleidingen.
 

In gesprek met elkaar

OT-leden informeren in het ochtenddeel de deelnemers inhoudelijk en procesmatig en gaan met hen in gesprek over de ontwikkelde bouwstenen, eerst over het eigen leergebied/vak en daarna over een tweede leergebied. Met het oog op de samenhang tussen leergebieden is het voor lerarenopleiders van belang om naast kennis over hun eigen leergebied ook kennis te hebben van de andere leergebieden.
 
E is plaats voor zo’n 150 opleidingsdocenten die lesgeven in de vakken die gekoppeld zijn aan de zogenaamde kennisbases, maar ook voor managers van pabo’s, vertegenwoordigers vanuit de PO-Raad en betrokkenen van het ministerie van onderwijs.
 
Door: Nationale Onderwijsgids