Normal_using-computer-at-home-2022-02-02-04-49-25-utc

24 juli heeft Kennisnet het groene licht gekregen van het ministerie van OCW om een Expertisepunt digitale geletterdheid in te richten en op te zetten. Dit doen zijn in een consortium met SLO. Dit meldt Kennisnet.

 

Met het expertisepunt wordt er een centrale plek gecreëerd rondom digitale geletterdheid. Hier komt zowel vraag als aanbod beschikbaar voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs, gespecialiseerd onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en voor (leraren)opleidingen.

Na de zomervakantie volgt meer nieuws.

Door: Nationale Onderwijsgids / Marian van Reesch