Normal_samenwerking_fusie_handen_schudden

Ruim anderhalf jaar zijn 125 leraren, 18 schoolleiders en ruim 80 ontwikkelscholen bezig geweest met de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen. Op donderdag 10 oktober worden de resultaten hiervan aangeboden aan minister Slob. Dit meldt SLO.

Vanaf donderdag 8 maart 2018 zijn negen ontwikkelteams aan de slag gegaan met de vernieuwing van het curriculum voor het primair en voortgezet onderwijs. 125 leraren en 18 schoolleiders hebben zich gebogen over de vraag wat leerlingen moeten kennen en kunnen om goed voorbereid aan hun toekomst te beginnen. 
 
In deze vaste kern van het curriculum staan negen deelgebieden centraal die onderling samenhangen, namelijk Nederlands, Engels, wiskunde/rekenen en Digitale geletterdheid en Burgerschap, Bewegen en Sport, Kunst en Cultuur, Mens en Maatschappij, en Mens en Natuur, waar techniek onderdeel van is. Er zijn zes ontwikkelsessies geweest en in zes consultatierondes kon feedback gegeven worden op de conceptvoorstellen.
 
Curriculum.nu is een gezamenlijk initiatief van de Onderwijscoöperatie, PO-Raad, VO-raad, AVS, LAKS en Ouders & Onderwijs en komt voort uit Onderwijs2032. Door het nieuwe curriculum moet er (meer) ruimte ontstaan voor scholen om onderwijs te geven dat aansluit op hun visie, leerlingen en omgeving.
 

Door: Nationale Onderwijsgids