Normal_werken_typen_bloggen_studeren_laptop_computer_freelance_zzp

Begrip voor de werking van en omgang met digitale technologie, een basiskennis van statistiek in het primair onderwijs en aandacht voor leren communiceren met en over literatuur voor alle leerlingen in het primair- en voortgezet onderwijs. Dit is een greep uit de voorstellen die leraren en schoolleiders uit de negen ontwikkelteams doen in het kader van Curriculum.nu. Deze voorstellen leggen de basis voor de herziening van de kerndoelen en eindtermen voor het primair en voortgezet onderwijs. De komende tijd kan op de voorstellen gereageerd worden. Dit meldt SLO.

Leraren, schoolleiders, leerlingen en ouders, vakverenigingen, lerarenopleidingen en wetenschappers, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven hebben allemaal meegedacht en hebben feedback gegeven op de voorstellen. De ontwikkelteams werken nauw samen met 84 ontwikkelscholen die regelmatig feedback geven. Zij verkennen of de gestelde ambities haalbaar zijn voor de onderwijspraktijk. Curriculumexperts van SLO hebben de negen ontwikkelteams en de ontwikkelscholen ondersteund bij hun werk sinds voorjaar 2018.
 

Feedback geven

De komende periode is er opnieuw mogelijkheid om te reageren op de voorstellen. Dat kan online of tijdens de consultatiebijeenkomsten die worden georganiseerd. Bijvoorbeeld de bijeenkomst voor leraren in het primair en voortgezet onderwijs op woensdagmiddag 22 mei.
 

Toewerken naar nieuwe kerndoelen en eindtermen

Na verwerking van de feedback overhandigen de leraren en schoolleiders hun definitieve voorstel in het najaar aan de minister voor basis- en voortgezet onderwijs.  Naar verwachting zal de Tweede Kamer zich eind 2019 uitspreken over de opbrengsten en het vervolg.
 
Afhankelijk van de uitkomsten van het Tweede Kamerdebat verwacht SLO vanaf begin 2020 met leraren, scholen en het brede onderwijsveld te gaan werken aan de realisatie van nieuwe kerndoelen en eindtermen voor leerlingen van 4 tot 18 jaar. Deze realisatiefase zal naar verwachting leiden tot geactualiseerde curricula, leermiddelen en toetsen in de schoolpraktijk.
 
Door: Nationale Onderwijsgids