Logo_logo_slo_leerplanontwikkeling

Op vrijdag 6 december geeft het platform Taalgericht Vakonderwijs de werkconferentie 'Vakonderwijs en geletterdheid'. Centraal staat hoe scholen (po en vo) aan een taaloffensief in de vakken kunnen werken. De conferentie is bedoeld voor leraren, lerarenopleiders, schoolleiders, taalcoördinatoren, onderzoekers en vakexperts. Dit meldt SLO.

De Onderwijsraad en de Raad voor Cultuur pleiten voor een leesoffensief. Daarvoor bestaan veel kansen in het onderwijs Nederlands, maar juist ook binnen de andere schoolvakken. In alle leergebieden gebruik je immers teksten met een duidelijke functie: het verwerven van kennis. En lezen is er ingebed in praten en schrijven over vakinhouden.
 
Tijdens de werkconferentie 'Vakonderwijs en geletterdheid' kunnen deelnemers hun ervaringen hierin kwijt door praktijkvoorbeelden te delen, een workshops of rondetafelgesprekken te geven of door een lopend of afgesloten onderzoek te presenteren. 
 
SLO zoekt daarom leraren, lerarenopleiders, schoolleiders, taalcoördinatoren, onderzoekers en vakexperts om hierin een bijdrage te leveren. Een voorstel hiervoor kan voor 15 september gemaild worden naar Mireille Kremer via: m.kremer@slo.nl. De focus ligt op het voortgezet onderwijs, maar bij voldoende ruimte op het programma kunnen ook voorstellen uit bovenbouw basisonderwijs geaccepteerd worden.
 
Door: Nationale Onderwijsgids