Normal_leerling_docent_leerkracht

D66 en CDA dienden vorige week een motie in om het bestuur van de Onderwijscoöperatie zo snel mogelijk te vervangen. De beroepsorganisatie van leraren moet weer een organisatie worden voor en dóór leraren, vinden de partijen. Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft de motie gisteren aangenomen. Dit meldt de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS).

Het doel van de Onderwijscoöperatie was leraren op een representatieve wijze te vertegenwoordigen en namens hen mee te denken over de toekomst van het lerarenberoep. De Onderwijscoöperatie is daar niet in geslaagd menen D66 en CDA. Docenten hebben het vertrouwen is de organisatie verloren en dat vertrouwen is niet meer te herstellen, denkt D66-Kamerlid Paul van Meenen.

Vorige week liet de Onderwijscoöperatie al weten de ondersteuning van het lerarenregister terug te tegen aan de minister. Het lerarenregister, het stokpaardje van de coöperatie, kent maar weinig draagvlak onder schoolbesturen en leraren. Het manifest 'Stop dit lerarenregister' werd door zo'n 120 schoolbesturen ondertekend, bleek vorige week.

In de motie verzochten D66 en CDA de Kamer om het bestuur van de Onderwijscoöperatie op korte termijn over te dragen aan een interim-bestuur van leraren.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids